• yüzyılda başlayan bilimsel devrimlerin oluşturduğu toplumsal değişimler etkisini, 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte artırarak devam ettirmiştir. Bu dönemde özellikle Avrupa’yı etkileyen toplumsal, kültürel ve ekonomik yapıların değişimi ve sanayileşmenin getirmiş olduğu makineleşme süreci sanatı da etkilemiştir. Kentleşme ve modern yaşamın ortaya çıkmasıyla özellikle kadın rollerinin ve yerinin değişmeye başlaması, sanatçıların sanat tarihinde sıklıkla ve farklı şekillerde resmettikleri kadın imgesine bu dönemde de ağırlık vermelerine neden olmuştur.
 • Bu araştırmanın amacı, 19. yüzyılda Avrupa’da kadın ve bir mekân olarak kent etkileşiminin resim sanatına yansımasının incelenmesi ve çözümlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılacaktır. Tarama yöntemi ile oluşturulan bu araştırmada öncelikle ilgili konuda mevcut kaynaklar taranacaktır. 19. yüzyıl Avrupa resim sanatında modern kadın imgesini kent çerçevesinde ele alan sanatçılara ve eserlerine ulaşılarak incelenmesi ve çözümlenmesi sağlanacaktır. Araştırma her sanatçının bir eseri ile sınırlandırılacaktır.
  1. yüzyıl Avrupa’sının resim sanatında kadın imgesinin değişim sürecini de belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, Renoir, Morisot, Caillebotte, Beroud, Cassatt, De Neittis gibi sanatçıların eserlerine ulaşılmıştır. 19. yüzyıl Avrupa resmi açısından çalışmada Fransa’nın özellikle Paris kentinin öne çıktığı görülmüştür. Araştırmada sanatçıların eserlerinde kadınların giyimleriyle özellikle de şapkalarıyla ön plana çıkarıldıkları görülmüştür.
  " />

  19. YÜZYIL AVRUPA RESİM SANATINDA MODERN KENT KADINI İMGESİ

  Author:

  Number of pages: 25-52
  Year-Number: 2021-3

  Abstract

  1. yüzyılda başlayan bilimsel devrimlerin oluşturduğu toplumsal değişimler etkisini, 19. yüzyılda Sanayi Devrimi ile birlikte artırarak devam ettirmiştir. Bu dönemde özellikle Avrupa’yı etkileyen toplumsal, kültürel ve ekonomik yapıların değişimi ve sanayileşmenin getirmiş olduğu makineleşme süreci sanatı da etkilemiştir. Kentleşme ve modern yaşamın ortaya çıkmasıyla özellikle kadın rollerinin ve yerinin değişmeye başlaması, sanatçıların sanat tarihinde sıklıkla ve farklı şekillerde resmettikleri kadın imgesine bu dönemde de ağırlık vermelerine neden olmuştur.

  Bu araştırmanın amacı, 19. yüzyılda Avrupa’da kadın ve bir mekân olarak kent etkileşiminin resim sanatına yansımasının incelenmesi ve çözümlenmesidir.

  Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılacaktır. Tarama yöntemi ile oluşturulan bu araştırmada öncelikle ilgili konuda mevcut kaynaklar taranacaktır. 19. yüzyıl Avrupa resim sanatında modern kadın imgesini kent çerçevesinde ele alan sanatçılara ve eserlerine ulaşılarak incelenmesi ve çözümlenmesi sağlanacaktır. Araştırma her sanatçının bir eseri ile sınırlandırılacaktır.

  1. yüzyıl Avrupa’sının resim sanatında kadın imgesinin değişim sürecini de belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, Renoir, Morisot, Caillebotte, Beroud, Cassatt, De Neittis gibi sanatçıların eserlerine ulaşılmıştır. 19. yüzyıl Avrupa resmi açısından çalışmada Fransa’nın özellikle Paris kentinin öne çıktığı görülmüştür. Araştırmada sanatçıların eserlerinde kadınların giyimleriyle özellikle de şapkalarıyla ön plana çıkarıldıkları görülmüştür.

  Keywords

  Abstract

  The social changes created by the scientific revolutions that started in the 18th century continued to increase with the Industrial Revolution in the 19th century. In this period, the change of social, cultural and economic structures that especially affected Europe and the mechanization process brought by industrialization also affected art. With the emergence of urbanization and modern life, especially women's roles and place have begun to change. For this reason, the image of women, which the artists painted frequently and in different ways in the history of art, was also emphasized in this period.

  The aim of this research is to examine and analyze the reflection of the interaction between women and the city as a space in Europe in the 19th century.

  Qualitative research method will be used in the study. In this research, which was created by scanning method, first of all, existing sources on the relevant subject will be scanned. The artists and their works that deal with the modern woman image in the 19th century European painting art within the framework of the city will be reached and analyzed. Research will be limited to one work of each artist.

  The works of artists such as Renoir, Morisot, Caillebotte, Beroud, Cassatt, De Neittis will be used in this research, which also aims to determine the process of change in the image of women in the painting art of 19th century Europe. In terms of 19th century European painting, it was seen that France, especially the city of Paris, came to the fore. In the research, it has been seen that women are featured in the works of the artists with their clothing, especially with their hats.

  Keywords