İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HABER ÇERÇEVELERİ: HÜRRİYET GAZETESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-5
Number of pages: 1-31
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Haber çerçeveleri genel anlamda habere ilişkin yorumlayıcı paketler olarak değerlendirilmiştir. Bu yorumlayıcı paketlerin bir araya getirilmesinde birçok faktörün rol oynadığı belirtilmiştir. Haber, gazetecilerin, karşılaştıkları olgusal gerçekleri belli bildirme yöntemleri aracılığıyla tanımlaması ile kurulmaktadır. Haber üretim sürecindeki seçme, tanımlama ve aktarmada kullanılan çerçeveler toplumdaki yaygın düşünceler hakkında bilgi vermesi nedeniyle önem taşımaktadır. İklim değişikliği küresel sıcaklık artışı nedeniyle gezegende yaşanan ve gelecekte yaşanacağı öngörülen aşırı iklim olaylarını tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Bu çerçevede, küresel ısınmaya neden olan sera gazlarının kontrol altına alınması uluslararası çevre siyasetinin temel konularından birini oluşturmaktadır. İklim konusunda yeni çevre rejimlerinin oluşturulabilmesi için paradigmadik bir değişime vurgu yapılmaktadır. Türkiye, Akdeniz havzasındaki konumu nedeniyle iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek ülkeler arasında yer almaktadır. Bu çalışmada Hürriyet gazetesinde iklim değişikliğine ilişkin haberlerin nasıl çerçevelendiği araştırılmıştır. Tümdengelimci bir yaklaşımla başka bir araştırmada kullanılan çerçeve analizi çalışmaya uyarlanarak incelenmiştir. Bu çerçeveler şunlardır: Sosyal süreçler; Ekonomik gelişme /rekabet; Ahlak/Etik; Bilimsel ve teknik olarak belirsizlik, Pandora’nın kutusu/ Frankenstein canavarı / firari bilim / kadercilik; Kamusal hesap verme sorumluluğu-kamusal sorgulanabilirlik/ denetim; Orta yol/alternatif yol;
Çatışma/Strateji 1. Bunun yanında, haberlerde görsel kullanımı, haber kaynağı ve haber içindeki eyleyiciler de analiz edilmiştir. Araştırmada haberler aracılığıyla aktarılan kültürel göstergeler, öne çıkarılan anlam inşaları-yorumlayıcı paketler günlük hayattaki kavrayışları göstermesi açısından değerlendirilmiştir

Keywords

Abstract

News frames are considered as interpretative packages. Journalists construct social reality by describing the factual facts they encounter through certain reporting methods. The news does not reflect the outside world, but it is established through the selection of events in the news production process and their transmission in certain frameworks.

Climate change is used to describe the extreme climate events that will occur on the planet due to the increase in global temperature. To control the greenhouse gases that cause the global warming is the main subject of international environmental policy. To create new environmental regimes on climate change, a paradigmatic transformation is envisaged both in the national and international arena. In this context, Turkey is among the countries that will be adversely affected by climate change due to its location in the Mediterranean basin.

In this study, it was investigated how the news about climate change in Hürriyet newspaper was framed. Frame analysis, which was used in another research, was used with a deductive approach. These frameworks are: Social Processes; Economic development/Competition; Morals/Ethics; Scientific and Technical Uncertainty; Pandora's Box/ Frankenstein Monster / Fugitive Science / (Fatalism; Public Accountability-Public Questionability/Control; Middle Way/Alternative Way; Conflict/Strategy. In addition, the use of images in the news, the source of the news and the actors in the news were also examined.

The research has examined the frameworks on the relevant subject and has been evaluated in terms of pointing to the culture conveyed through the news. Highlighted meaning constructions are important in terms of showing insights in daily life.

Keywords