Amaç ve Kapsam


  1. Uluslararası İletişim ve Sanat Dergisi (International Journal of Communication and Art-IJCOMAR) uluslararası katılıma açık, çok dilli, disiplinlerarası ve bilimsel bir hakemli dergidir. Olağan yayım periyodunda Nisan-Ağustos-Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 sayı yayımlanır. Akademi dünyasındaki gelişmeler, özel tematik ilgiler, sempozyum/kongre etkinlikleri ve yazarların kolektif teklifleri gibi durumlarda özel ya da ek sayılar yayımlanabilir.
  2. IJCOMAR, İletişim ve Sanat disiplinleri ile alt disiplinlerinin her alanından bilimsel çalışmaları yayımlayan bir dergidir. Dergide yayımlanması planlanan çalışmalarda, disipliner ve disiplinler arası ilgiler kurulması beklenir. Günceli, tarihseli ve geleceğe dair olanı eksene alan yeni yaklaşımların tartışma alanı olma hedefiyle hareket edilir.
  3. IJCOMAR’a gönderilmesi düşünülen çalışmaların ön değerlendirmeye alınması için, öncesinde hiçbir platform ya da yayım organında yayımlanmamış olması ön şartı aranır. Bunun yanı sıra, başka bir yayım ortamında eş zamanlı değerlendirmede olan çalışmalar, değerlendirmek üzere gönderilmemelidir. IJCOMAR, yazarlarından akademik etik davranışları bekler, çalışmaların bilim geleneğindeki üretme ve yaratıcılık kültürüne sadık birer katkı niteliğinde olmasını önemser. Yazarlarını özgül saygınlıkları ile özelleştiren IJCOMAR, karşılıklı saygı esasını yayım sürecinin merkezinde konumlandırır.
  4. IJCOMAR’da çalışmalarını yayımlatmak isteyen yazarların, öncelikle www.iletisimvesanat.com web adresinden yeni üyelik oluşturmaları gerekir. Üyelik işlemini tamamlayan yazarlar, ‘Yazım İlkeleri’ ve ‘Yazar Rehberi’ bölümlerinde yer alan biçimselliğe göre düzenlendiğinden emin oldukları çalışma dosyalarını Makale Takip Sistemi’ndeki aşamaları takip ederek yükleyebilirler. Yazarlar, yalnızca akademik unvan taşımak zorunda değildir. Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, sektör profesyonelleri ve sanatçıların bilim nitelikli kuramsal yazıları, araştırmaları, kitap ve sanat eseri eleştirileri, konsept önerileri ve iletişim/sanat eğitimine ilişkin değerlendirmeleri yayım için değerlendirilecektir. Bir yazar, bir sayıda en fazla iki çalışmada yer alabilir.
  5. Yayımlanma şartlarını taşıyan ve değerlendirme sürecini tamamlayarak yayımlanmaya hak kazanan çalışmaların yazar isimleri son aşamada editörlerce ekleneceği için, yazarların ‘Makale Takip Sistemine’ ‘gerçek kimlikleri’ ve akademik veya sanatsal etkinliklerinde kullandıkları tam adlarıyla üye olmaları şarttır. Mahlas, rumuz ya da mahreç gibi kullanımlar kabul edilmemektedir. Aksi takdirde çalışmalar yayıma hak kazansa dahi editörler tarafından reddedilecektir. Ayrıca, yazarların ORCID kimlik numaralarını kayıt işleminde belirtmeleri gerekir.
  6. Bir çalışmanın üyeliği tanımlanmış bir yazar tarafından IJCOMAR’ın  elektronik sistemine eklenmesi, yayım süreci için başvuru olarak kabul edilir ve değerlendirilme süreci başlar. Bu süreçten itibaren çalışmanın fikri ve mülki ihlallerine ilişkin tüm hukuksal ve etik sorumluluk, yayım için yükleme yapan yazara aittir.
  7. IJCOMAR, hizmetlerin interneti çağında sayısallaşan ilişkiler prensibine göre süreç tasarlar. Yazarlar tarafından yayım başvurusunun yapılmasından, çalışmanın değerlendirilmesi ve uygun bulunması halinde yayımlanması aşamalarına kadar devam eden tüm süreçler, elektronik ortamda ve IJCOMAR resmi web sitesinde gerçekleşir.
  8. IJCOMAR’a yayımlanması için gönderilen çalışmaların basım ve yayın kapsamındaki telif hakları dergiye devredilmiş olur. Yayımlanan çalışmalar, dergi yönetiminin izni alınmaksızın bir başka yayın organında yayımlanamaz, çoğaltılamaz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. IJCOMAR, yayımlamış olduğu çalışmaları, yazarlarının kişilik haklarını ve itibarlarını koruma esasına sadakatle çeşitli mecralarda yayımlama haklarına ve inisiyatifine sahiptir.
  9. IJCOMAR’a değerlendirilmesi için gönderilmiş çalışmalar nedeniyle doğması muhtemel herhangi bir yasal, hukuksal, ekonomik ve etik ihlale ilişkin sorumluluk, yazarlarına aittir. Mevzuya konu edilen nitelikteki çalışmalar yayımlanmış olsalar dahi IJCOMAR herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
  10. IJCOMAR’da Türkçe ve İngilizce dilinde yazılmış olan çalışmalar yayım için değerlendirmeye alınırlar ve hakemlerin yayıma uygunluk değerlendirmelerinden geçtikleri durumda yayımlanırlar.