SANAT ESERLERİNİN PAZARLANMASINDA ARACI KURUM OLARAK SANAT GALERİLERİ

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 104-118
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültürün somut öğelerinin başında gelen sanat eserlerini ortaya koyan sanatçı, profesyonellik gerektiren ve ömür boyu devam eden bir meslek alanının üreticisidir. Sanatçı eserini üretirken; düşüncesi, duyguları, düş gücü sonucu ortaya çıkan imgelerini, bireysel ve yaratıcı becerisini kullanarak ortaya koymaktadır. Bunun yanında sanatçı, tüm hayatını adadığı mesleğinden de para kazanıp geçinmek zorundadır. Günümüzde sanatçılar görüntülü ve yazılı medya ortamlarının artması ile kendi üretimlerini pazarlayabilme imkânına sahip olsalar da bu yeterli değildir ve bu pazarlamayı onun yerine yapacak olan bir takım aracı kurumların olması gerekmektedir. Bu aracı kurumların başında sanat galerileri gelmektedir. Galeri; sanatçısının tanıtımını yapan, eserlerini düzenli olarak sergileyen, sınırlı müşteriye sahip, sanatın destekleyicisi ve toplumun görsel hafızasının da taşıyıcılığını üstlenen hassas işletmelerdir. Galeriler çeşitli yollarla sanatçısının reklamını yaparak tanınırlığını arttırmakta ve onun eserlerini satın alabilecek gönüllü müşteri portföyü oluşturmaktadır. Bunun içinde işletme ve iktisat alanındaki birçok pazarlama yöntemini ustaca kullanarak hem kendisinin hem de sanatçısının ayakta durmasını sağlamaktadır.

Bu araştırmada; sanatçı ve sanat eserlerinin tanıtılmasına, sunulmasına ve pazarlamasına aracılık eden sanat galerilerinin tanıtım ve satış uygulamalarının ortaya konulması amaç olarak belirlenmiştir. Sanat galerilerinin; sanatçının ve sanat eserlerinin sanat piyasasına girmesinde diğer tüm pazarlama stratejilerine oranla daha önemli ve sürdürülebilir roller üstlendiği sonucuna varılmıştır.

 

Keywords

Abstract

The artist, who reveals the works of art, which are the main concrete elements of the culture, is the producer of a profession that requires professionalism and continues for a lifetime. While the artist is producing his work; He reveals his thoughts, emotions, imagination images by using his individual and creative skills. In addition, the artist has to earn money from the profession he has devoted his whole life to. Nowadays, although the artists have the opportunity to market their own productions with the increase of visual and written media environments, this is not enough and there should be some intermediary institutions to do this marketing instead. Art galleries come first among these intermediary institutions. Gallery; They are sensitive businesses that promote their artists, exhibit their works regularly, have limited customers, support the arts and carry the visual memory of the society. The galleries increase the recognition of their artist by advertising them in various ways and create a portfolio of volunteer customers who can buy his works. In this context, he skillfully uses many marketing methods in the field of business and economics to ensure that both he and his artist stand.

In this study; The aim is to reveal the promotion and sales practices of art galleries that mediate the promotion, presentation and marketing of artists and works of art. Art galleries; It has been concluded that the artist and his works of art play a more important and sustainable role in the art market compared to all other marketing strategies.

 

Keywords