INDIVIDUAL USE OF NEW MEDIA: AN EVALUATION IN THE LIGHT OF THE CHRISTIAN FUCHS AND HENRY JENKINS’ OPINIONS

Author:

Year-Number: 2021-2
Number of pages: 1-16
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ve internet beraberinde yeni iletişim alanlarını ortaya çıkarmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren katlanarak artan internet kullanımı, web sitelerinin yaygınlaşmasıyla birlikte kullanıcı sayılarını artırmaktadır. Web teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak 2000’li yıllarla birlikte yeni medya ve sosyal medya kavramları gündeme gelmektedir. Yeni medya, geleneksel medyadan farklı olarak kullanıcısına, içerik oluşturma, içeriğe müdahale etme olanağı tanımaktadır.

Yeni medya ile izleyici, dinleyici, okuyucu pasif konumundan kurtularak aktif bir konuma gelmekte ve artık kullanıcı olarak adlandırılmaktadır. Bu kullanıcılar, bu ağlar üzerinden kendi profillerini oluşturabilmekte, buralarda içerik paylaşabilmektedirler.

Medya teknolojilerinde yaşanan bu gelişmeler beraberinde pek çok tartışmayı getirmektedir. Bu tartışma içinde yer alan araştırmacılardan bazıları bu yeni teknolojilerin olumlu yanları üzerinde dururken bazıları da neden olduğu, olabileceği problemlerden bahsetmektedirler.

Bu çalışmada, yeni medya teknolojilerinin bireysel kullanımının olumlu ve olumsuz yanları Henry Jenkins ve Christian Fuchs’un görüşleri üzerinden açıklanmaya çalışılmaktadır.

Keywords

Abstract

The developments in communication technologies and the internet reveal new communication areas. The use of internet has increased exponentially since the 1990s due to the increasing number of websites and number of users. In parallel with the developments in web technologies, new media and social media concepts come to the fore in the 2000s. Unlike traditional media, new media provides its users with the opportunity to create and intervene with its content. With the new media, the audience, listener and reader move from their passive position to an active position and are now classified as users. These users can create their own profiles over these networks and share content there. These developments in media technologies bring along many discussions. While some of the researchers involved in this discussion focus on the positive aspects of these new technologies, others mention the problems they cause or could cause. In this study, the positive and negative aspects of individual use of new media technologies are explained in the light of the views of Henry Jenkins and Christian Fuchs.

 

Keywords