MİNİMALİST SİNEMA ANLAYIŞININ AFİŞ TASARIMLARINA ETKİSİ: SEMİH KAPLANOĞLU ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2021-4
Number of pages: 46-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’nin günümüz sineması adına en önemli temsilcilerinden olan Semih Kaplanoğlu minimalist sinema anlayışı ile yaptığı filmleriyle hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde pek çok ödül almış, hatta Oscar’a dahi aday gösterilmiştir. Bu çalışmada Semih Kaplanoğlu’nun yönetmenliğini yürüttüğü, Herkes Kendi Evinde (2001), Meleğin Düşüşü (2005), Yusuf Üçlemesi; Yumurta (2007), Süt (2008) ve Bal (2010), Buğday (2017) ve Bağlılık Aslı (2019) isimli filmlerinin afişleri film dilinin tamamlayıcısı olma özelliği bakımından göstergebilimsel yöntemle analiz edilmiştir. Bu amaçla önce yönetmenin ilgili filmleri izlenmiş, konuları ve anlatımları tespit edilmiş, ardından ilgili afişlerinin film dilini ne derece yansıttığı irdelenmiştir. Bu bağlamda minimalist sinemanın önemli temsilcilerinden Semih Kaplanoğlu’nun minimalist sinema anlayışı ile afiş tasarımları arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Söz konusu afişler minimalist sinema anlayışını yansıtmaya uygunlukları açısından değerlendirilmiştir. Ayrıca ilgili afişlerin film dilini izleyiciye ne derece iletebildikleri de ele alınmıştır. Çalışmanın sonunda sanatçının ilk dönem film afişlerinin hem minimalist sinema anlayışını yansıtma bağlamında hem de izleyiciye filmin içeriği hakkında bilgi vermek, filmi tanıtmak, film dilinin tamamlayıcısı olmak gibi konularda zayıf kaldıkları gözlemlenmiştir. Sanatçının son dönemde yaptığı filmlerinin afişlerinin minimalist sinema anlayışına daha yakın tasarımlara sahip olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Semih Kaplanoğlu makes films in accordance with the minimalist cinema approach. His films have received many national and international awards and have been nominated for an Oscar. In this study, Semih Kaplanoğlu's films Away From Home (2001), Angel's Fall (2005), Yusuf Trilogy; Egg (2007), Milk (2008) and Honey (2010), Grain (2017), and Commitment Aslı (2019) analyzed. In the study, the director's related films were watched and then the extent to which the related posters reflected the film language was examined. In this context, through the movie posters of Semih Kaplanoğlu, who can be expressed as an important representative of minimalist cinema, the relationship between minimalist cinema concept and poster designs has been examined. The semiotic method was used for the analysis of the movie posters. The posters analyzed with the semiotic method were evaluated in terms of their suitability to reflect the minimalist cinema approach. In addition, it has been tried to deal with the extent to which the related posters can convey the language of the film to the audience. At the end of the study, it was observed that the first period movie posters of the artist were weak both in the context of reflecting the minimalist cinema concept and in informing the audience about the content of the film, promoting the film and being a complement to the language of the film. It has been seen that, in the recent films of the artist, the movie posters have designs that are closer to the minimalist cinema approach.

Keywords