BİYOMATERYALLER VE BİYOTASARIM PERSPEKTİFİNDEN GİYSİDE DENEYSEL MATERYAL ARAYIŞLARI

Author:

Year-Number: 2022-7
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-22 21:27:23.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 1-20
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin gelişimiyle farklı bilim dalları arasında oluşan etkileşimler, mevcut tekstil üretim tekniklerine ve malzeme olgusuna göre tüketim tüketimi tasarımında yaklaşım yaklaşımına işlevsel ve yaratıcı yeni boyutlar kazandırılmıştır. 21. yüzyıl ile birlikte diğer bilim alanlarıyla kurulan bağlar ve yaşama kaçış disiplinlerarası çalışmaların yeni teknik ve materyallerin bulunarak elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu süreçle beraber hayvansal ve bitkisel materyalleri bizim tasarım anlayışımızı bir platforma taşıyarak sürdürülebilirlik konsepti altında biyomateryal mülkü bir araya topladık. Biyoloji ve tasarım arasında disiplinlerarası bir alan bileşimindeki biyotasarım, doğa, bilim ve tasarım aynı potada eriterek sürdürülebilirlik yükü içinde biyomateryal korumaları içinde barındıran bir anlayıştır. Bu doğrultuda biyomateryaller ile birlikte kalıcı, kalıcı ve yaratıcı tasarımların hayata geçmesi hedeflenmektedir. Çalışmada biyotasarım kavramının genel özellikleri açıklanarak tekstil tasarımında kullanılan biyomateryallerin neler olduğu, sahip oldukları potansiyeller, avantajlar ve dezavantajlar ile mevcut olası kullanımlarının giysi tasarımı ile olumsuz olarak değerlendirilmesi ve alana katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Keywords

Abstract

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte farklı disiplinler arasında meydana gelen etkileşimler, mevcut tekstil üretim tekniklerine ve malzeme olgusuna yenilik getirerek giysi tasarımındaki deneysel yaklaşımlara yeni fonksiyonel ve yaratıcı boyutlar kazandırmıştır. 21. yüzyılla birlikte diğer disiplinlerle kurulan bağlar ve yürütülen disiplinler arası çalışmalar yeni teknik ve materyallerin bulunmasını ve geliştirilmesini mümkün kılmıştır. Bu süreçle geliştirilen hayvansal ve bitkisel materyaller günümüz tasarım anlayışını yeni bir platforma taşıyarak biyomalzemelerin kullanımını sürdürülebilirlik kavramı altında gündeme getirmiştir. Biyoloji ve tasarım arasında disiplinler arası bir alan oluşturan Biodesign, doğayı, bilimi ve tasarımı aynı potada eriterek biyomateryallerin sürdürülebilirlik hassasiyeti içerisinde oluşturulmasını içeren bir zihniyettir. Bu doğrultuda geliştirdiği biyomalzemeler ile sürdürülebilir, yenilikçi ve yaratıcı tasarımları hayata geçirmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmada biyotasarım kavramının genel özellikleri açıklanarak, tekstil tasarımında kullanılan biyomalzemelerin neler olduğu, sahip oldukları potansiyel, avantaj ve dezavantajları ile mevcut kullanımlarının giysi tasarımı ile ilişkilendirilerek değerlendirilmesi ve böylece alanına katkıda bulunmak.

Keywords