FISILTI DİPLOMASİSİ: ASMR DÜNYASINDA ULUSLARARASI BİR DİL OLARAK TÜRKÇE İMAJI

Author :  

Year-Number: 2023-9
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-29 13:37:01.0
Language : Türkçe
Konu : Halkla İlişkiler
Number of pages: 82-104
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Otonom Duyusal Meridyen Tepkiler (ASMR) içerikli Youtube videoları, izleyenlerini/ kullanıcılarını tetikleyerek onların vücutlarında karıncalanma, sıcaklık, gıdıklanma, sakinleştirme gibi duyusal fenomenler oluşturarak beyinsel rahatlama sağlamaktadır. Fısıltılı konuşma, tahta, çelik vb. malzemelerden çıkartılan sesler, tırnakların sert bir yüzeyde tıklatılması, yavaş ve sessizce hareket edilmesi, gülüşmeler, fırça sesleri ya da mikrofona vurma gibi seslerin kullanılması olarak sıralanabilir. Asmr (Autonomous Sensory Meridian Response) videolarının gördüğü yoğun ilgi doğrultusunda dikkatleri üzerine çekmektedir. Yabancı içerik üreticilerinin Youtube’ da Asmr videolarını oluştururken Türkçe konseptli, Türkçe öğreten ve Türkçe kelimeleri kullanarak içerik ürettiği videolar görülmektedir. Türkçe kelimelere, Türkçe konuşmalara, ses, tını, fısıltılara yer vermelerindeki temel sebep Türkçenin fonetik yapısının Asmr konseptine uygunluğudur. Bu çalışma özelinde temel alınan Youtube Asmr videolarında kamuoyu diplomasisi politikasıyla yabancı kamular Türkçeden haberdar olmakta ve uluslararası çerçevede Türkçenin imajı gelişmektedir. Devletler, diplomatlar kendilerini diğer devletlere kabul ettirmek onların ilgi ve beğenisi kazanmak için dijital ortamlardan sosyal medyadan yararlanmaktadır. Böylece geleneksel kamuoyu diplomasisi yerine dijital kamuoyu diplomasisi benimsenmektedir. Bu platformdaki olumlu yorumlar yabancı kamuların Türkçe diline yakın hissetmeleri, Türkçeyi sevmeleri ve Asmr konseptinin gereği sakinleştiriciliği, yumuşak tınıları, sesleri sağlaması ve onlarda ortak duyguları çağrıştırması kaçınılmazdır. Türkçe imajının olumlu yönde gelişmesine yardımcı olan Asmr videoları maliyetsiz, evrensel olarak hemen hemen her kamuya hitap ettiği ve etkileşimi artırdığı için araştırmaya değer görülmüştür. Bu çalışmasında, saha verilerinin toplanması ve işlenmesi için içerik analizi metodu kullanılacaktır.

Keywords

Abstract

Youtube videos with Autonomous Sensory Meridian Responses (ASMR) trigger the viewers/users and provide cerebral relaxation by creating sensory phenomena such as tingling, warmth, tickling, calming in their bodies. Whispered speech, wood, steel, etc. The sounds made from the materials can be listed as clicking the nails on a hard surface, moving slowly and silently, laughing, brush sounds or using sounds such as hitting the microphone. Asmr (Autonomous Sensory Meridian Response) attracts attention in line with the intense interest in its videos. While creating Asmr videos of foreign content producers, videos with Turkish concepts, teaching Turkish and producing content using Turkish words are seen. The main reason why they include Turkish words, Turkish conversations, sounds, tones and whispers is the compatibility of the phonetic structure of Turkish with the Asmr concept.

In Youtube Asmr videos, which are based on this study, foreign publics are aware of Turkish and the image of Turkish is developing in the international framework with the policy of public diplomacy. States, diplomats make use of digital media and social media in order to make themselves accepted by other states and to gain their attention and admiration. Thus, digital public diplomacy is adopted instead of traditional public diplomacy.

Positive comments on this platform play a major role in foreign publics feeling close to Turkish language, liking Turkish language and providing calming, soft tones and voices as a requirement of the Asmr concept and evoking common feelings in them. Asmr videos, which help to lengthen the Turkish image in a positive way, are cost-effective, universally appealing to almost every public and they see the value they see because they increase interaction.In this study, content analysis method will be used to collect and process field data.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics