SANAT VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMDA GÖRÜNÜRLÜK

Author :  

Year-Number: 2024-11
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 09:57:19.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat ve görsel iletişim tasarım, insanlığın yaratıcılığını günümüze kadar en etkili şekilde ortaya koyduğu alanlardandır. Bu araştırma ile geçmişten günümüze yan yana ilerleyen bu iki disiplinin kısaca tanımlamaları yapılarak sanat tasarım tarihinde önemli figürler üzerinden görünürlük ile ilişkisine değinilmiştir. Başarının sadece kapalı duvarlar arkasında tual veya yüzey üzerine çalışma yapmakla kalmayıp çok çalışarak, sınırları zorlayarak, kimi zaman risk alarak, kimi zaman girişimde bulunarak ve en önemlisi profesyonel anlamda görünür olup ilişkiler kurup geliştirerek geldiği görülmektedir. Bu noktada güncele doğru bazı sanatçı ve tasarımcılar üzerinden örnekler incelenmiştir. Bu sanatçı ve tasarımcılar Hans Holbein, Albrecht Durer, Leonardo Da Vinci, Francisco Goya, Joseph Mallord William Turner, Julet Cheret, Aleksandr Rodchenko, Andy Warhol ve son olarak İhap Hulusi Görey’dir. Bu sanatçıların tercih sebebi, döneminde ait olduğu toplumda alanıyla ilgili önde gelen kişiler arasında yer almasından dolayıdır. Aynı özellikleri taşıyan birçok sanatçı tasarımcı bu çalışmaya dahil edilebilir fakat sınırlama koymak adına dokuz sanatçı tasarımcı üzerinden yürütülmesi planlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucu ortak çıkarımlarda bulunularak değerlendirmeler yapılmıştır. Daha sonrasında günümüz teknolojik şartlarına uygun önerilerde bulunulmuştur. Örneğin dijital dünya ve yeni medya araçlarını doğru bir şekilde kullanarak sanatçı tasarımcılar eserlerini izleyicisiyle daha fazla buluşturabilmektedir.

Keywords

Abstract

Art and visual communication design are among the areas where humanity has demonstrated its creativity most effectively to date. With this research, these two disciplines, which have progressed side by side from past to present, are briefly defined and their relationship with visibility is touched upon through important figures in the history of art design. It is seen that success comes not only by working on canvas or surface behind closed walls, but also by working hard, pushing the limits, sometimes taking risks, sometimes taking initiative, and most importantly, being professionally visible and establishing and developing relationships. At this point, examples from some current artists and designers have been examined. These artists and designers are Hans Holbein, Albrecht Durer, Leonardo Da Vinci, Francisco Goya, Joseph Mallord William Turner, Julet Cheret, Aleksandr Rodchenko, Andy Warhol and finally İhap Hulusi Görey. The reason for choosing these artists is because they were among the leading people in their field in the society they belonged to. Many artist designers with the same characteristics can be included in this study, but in order to set a limitation, it is planned to be carried out on nine artist designers. As a result of the examinations, common inferences were made and evaluations were made. Afterwards, suggestions were made in accordance with today's technological conditions. For example, by using the digital world and new media tools correctly, artist designers can better bring their works to their audiences.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics