BİLGİ EDİNME VE ÖĞRENME PRATİKLERİNDE FOTOĞRAF ÖGESİNİN KULLANIMI VE BİLGİLENDİRME TASARIMINA OLAN ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-19 22:15:56.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 97-110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, bilgi edinme ve öğrenme pratikleri üzerinden fotoğraf ögesinin kullanımı ve bilgilendirme tasarımındaki işlevine ve yerine yakından bakmayı amaçlamıştır. Görsel iletişimin gücü ve yaşamın içindeki enformasyonun hangi araçlarla birlikte gelişerek nasıl bir iletişim alışverişi gerçekleştirdiğini irdeleyen çalışma; fotoğraf ve bilgilendirme tasarımının bilgi aktarımındaki iletişim gücüne ve toplumla bir araya gelme mecralarına odaklanmıştır. Özellikle, reklamlar, basın ilanları müzeler vb. iletişim araçlarını bilgi, eğitim ve öğrenme gibi temaları içinde barındıran fotoğraf ögesinin ilişkisini örneklerle aktarmıştır.  Görsel kültürün fotoğrafla olan bağlantısı, iletişim kanallarının fonksiyonel yapısı eşliğinde değerlendirilmeye çalışılmış; fotoğrafın tasarım ögeleri ve bilginin paylaşımıyla olan yakın teması okuyucu/ziyaretçi bağlamları üzerinden ele alınmıştır. Fotoğrafın taşıdığı bilgiler, dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte paylaşılma edimlerini değiştirerek bilgilendirme tasarımında etkileyici tasarım ögeleri haline dönüşmüştür. Fotoğrafın iletişimde, etkili çözümler sunabilen tamamlayıcı ve tanımlayıcı yapısıyla anlatı dizileri ve hikâye örgüleri oluşturması, bilgilendirme tasarımının vazgeçilmez bir elemanı olmuştur. Bilgilendirme tasarımında fotoğrafın enformasyon görevi zamanla bilgi, kültür ve deneyim aktarımına dönüşen ana karakterlerden biri olmuştur. Gündelik yaşamda yoğun bilgi metinleri içinde kalmadan, görsel okumanın ön plana çıkması, fotoğrafın yaratıcı ve özgün kullanımlarına duyulan ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda bilgilendirme tasarımı gelecekte fotoğrafın bu gücünde yararlanarak yeni uygulama stratejileri geliştirecek alanlar arasında yer alacaktır. Çalışma tamda bu noktada fotoğrafın bilinen anlamlarının haricinde işlevselliğine dair farklı potansiyelleri ve kullanım alanlarını incelemeyi hedeflemiştir.

Keywords

Abstract

This study aimed to take a closer look at the use of the photographic element and its function and place in information design through information acquisition and learning practices. The study examines the power of visual communication and the tools through which information in life develops and creates a communication exchange; It focuses on the communication power of photography and information design in transferring information and the channels of coming together with the society. In particular, advertisements, press releases, museums, etc. He conveyed with examples the relationship between the element of photography, which includes themes such as communication tools, information, education and learning. The connection between visual culture and photography has been tried to be evaluated in light of the functional structure of communication channels; The close contact of photography with design elements and sharing of information is discussed through reader/visitor contexts. The information carried by photographs has changed the act of sharing with the development of digital technologies and turned into impressive design elements in information design. Photography's ability to create narrative sequences and story lines with its complementary and descriptive structure that can provide effective solutions in communication has become an indispensable element of information design. In information design, the information function of photography has become one of the main characters that has turned into the transfer of knowledge, culture and experience over time. The coming to the fore of visual reading in daily life, without being immersed in dense information texts, has revealed the need for creative and original uses of photography. In this context, information design will be among the fields that will develop new application strategies by taking advantage of this power of photography in the future. At this point, the study aims to examine the different potentials and usage areas of photography, apart from its known meanings.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics