TÜKİYE’DE 1990 SONRASI SANAT ÜRETİMLERİNDE GİYSİ KULLANIMI VE GÖMÜLÜ TEORİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2023-Özel Sayı
Number of pages: 136-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat, tarih boyunca toplumun dinamiklerinden beslenmiş ve otantik kalabilmiştir. Bu anlamda Çağdaş Türkiye sanatının, siyaset gibi önemli bir toplumsal dinamiği çerçevesinin şekillenmiş bir uzantısı olduğu gözlemlenmiştir. Bu bakış açısıyla gelir 1990 sonrası Türkiye'de Çağdaş Sanat Üretimlerinde giyim başlıklı sanatta Yeterlik tezinden üretilen bu çalışma kapsamı, 1990'lı yıllardan sonra Türkiye'de mevcut çağdaş sanat uygulamaları, dikkat çekici bir benzersiz olarak izlenen giyimin, sanat nesnesi olma durumu ve bu durum analizidir. Araştırma kapsamındaki çağdaş sanatçılar, Burak Delier, Canan, Gülsün Karamustafa, Neriman Polat, Nezaket Ekici ve Nilbar Güreş ile yapılan görüşmelerde gömülü teori yöntemleri ile birlikte çalışıyorlar. 1990 yılı ve sonrasında sanat programlarına giyim eşyalarına yer verilen altı sanatçıyla birebir görüşme gerçekleştirildi. Yarı görüşmelerde görüşme yöntemine uygun biçimde sorulan soruların yanıtları yorumlanarak elde edilen veriler araştırma verisine dönüştürülmüştür. Bu içeriğin özellikle yakın tarihte üretilebilmesi bir belge niteliğinde olması

Keywords

Abstract

Sanat tarih boyunca toplumsal dinamiklerden beslenerek özgün kalmıştır. Bu anlamda Çağdaş Türk sanatının siyaset gibi önemli bir toplumsal dinamik çerçevesinde şekillenen bir uzantısı olduğu gözlemlenmiştir. 1990 Sonrası Türkiye'de Çağdaş Sanat Üretimlerinde Giyim başlıklı sanatta yeterlik tezinden üretilen bu çalışmanın kapsamı, çağdaş sanatta çarpıcı bir unsur olarak görülen giyim eşyalarının sanat objesi olarak durumunu bu perspektiften incelemektedir. 1990'lardan sonra Türkiye'deki uygulamalar ve bu eşyaların sanat objesi olarak durumu. durum analizidir. Araştırma kapsamında çağdaş sanatçılar Burak Delier, Canan, Gülsün Karamustafa, Neriman Polat, Nezaket Ekici ve Nilbar Güreş ile yapılan röportajlar gömülü teori yöntemiyle incelenmiştir. 1990 yılı ve sonrasında sanat pratiklerinde giyim öğelerine yer veren altı sanatçıyla birebir görüşmeler yapılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemine uygun olarak hazırlanan sorulara verilen yanıtlar yorumlanarak elde edilen veriler araştırma verilerine dönüştürülmüştür. Bu yönüyle çalışmanın yakın tarihe kaynak teşkil edebilecek bir belge olması amaçlanmaktadır.

Keywords