ANLAMLARIN İNŞASI BAĞLAMINDA TELEVİZYONDAKİ MOBİLYA REKLAMLARINA GÖSTERGEBİLİMSEL BİR BAKIŞ: DOĞTAŞ TELEVİZYON REKLAMLARI ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2024-11
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-17 16:28:48.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Number of pages: 63-97
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Reklam, ürün ve hizmetlerin tanıtımı ve tüketici satın alma duygusunun gelişmesinde
kişilerin/ kurumların/ işletmelerin kullandığı çok önemli bir kitle iletişim biçimidir. Bu
duygunun gelişimi sadece ürün ve hizmet tanıtımlarından öte o ürün ya da hizmete ilişkin
kitleleri etkileyecek çeşitli anlamların reklamverenlerce reklamda kurgulanmasıyla
oluşturulmaya çalışılır. Kitleleri ilgili markaya/ ürüne/ hizmete yöneltecek bu anlamların
oluşumu televizyon mobilya reklamlarında da kendisini göstermektedir. Çalışmada,
mobilya reklamlarındaki anlamların ne şekilde ve yönde inşa edildiğini ortaya koymak
amacıyla üç televizyon reklamına göstergebilimsel çözümleme uygulanmıştır. Çözümleme
sonucunda reklamverenlerin; kitlelere yönelik olarak sıradışı, yeni ve zevkli/ keyifli bir
yaşam, güç, büyük mutluluklar, dikkat çekecek ve merak edilecek ürünlere sahip olma gibi
duygulara seslenen anlamlar ürettiği belirlenmiştir. Üretilen bu anlamlarla kitleler,
ihtiyaçlarını karşılamaktan öte yepyeni, zevk/ keyif ve mutluluk dolu bir hayata ve
hayranlık uyandıracak mobilyalara sahip olmaya teşvik edilmektedir

Keywords

Abstract

Advertising is a very important form of mass communication used by people/ institutions/
businesses in the promotion of products and services and the development of a consumer's
sense of purchase. The development of this feeling is created not only by the promotion of
products and services, but also by the creation of various meanings that will affect the
masses related to this product or service by advertisers in advertising. The formation of
these meanings that will lead the masses to the relevant brand / product / service is also
manifested in television furniture commercials. In the study, semiotic analysis was applied
to three television commercials in order to reveal in what way and direction the meanings in
furniture advertisements are constructed. As a result of the analysis, it was determined that
advertisers produce meanings that address emotions such as an unusual, new and enjoyable/
pleasant life, power, great happiness, having products that will attract attention and be
curious for the masses. With these produced meanings, the masses are encouraged to have a
brand new life full of pleasure/ joy and happiness and to have furniture to be admired,
beyond meeting their needs. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics