Sayın İletişim ve Sanat okur-yazarı,


Sayın İletişim ve Sanat okur-yazarı, 
Daha önce yılda iki sayı olarak (Haziran-Aralık) planlanan yayın periyodumuz, dergimize yönelik ilgileriniz ve yayın talepleriniz doğrultusunda yılda üç sayı olarak (Nisan-Ağustos-Aralık) güncellenmiştir. Bu kapsamda, Nisan 2022 sayımız için makale son gönderim tarihinin 15 Mart 2022 olduğunu duyururuz. Belirtilen tarihten sonra gönderilen makaleler, sonraki sayılar için değerlendirilecektir. 
Bilgilerinize.
Saygılarımızla...