ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN ALGILAR VE YANSIMALAR: ARAŞTIRMA ÜZERİNE BİR ÖRNEK İNCELEME

Author:

Year-Number: 2023-8
Number of pages: 88-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bugün dünyanın değişme hızı yeni gerçekleri beraberinde getirmiştir ve buna uyum sağlamak, zorlukları kendileri için aşmak ve öğrencilerin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için hazırlıklı olmak öğretmenlerin birincil ve en önemli görevidir. Nitel eğitim yaklaşımları için zorluklarla karşılaşılmaktadır. Sürekli değişen kültürümüzde, öğretmenlerin uygulamalı araştırmalara katılımı çok önemlidir. Öğrencilerine kaliteli bir eğitim verebilmek için çeşitli engelleri aşmaları gerekmektedir. Eylem araştırması, öğretmenlerin sorunları tespit etmek, veri toplayarak ve analiz ederek çözümlerini araştırmak için yararlı bir araçtır.

Bu makale, öğrencilerin çalışma ortamlarında eylem araştırması olmak üzere araştırma yapmak için sahip oldukları ihtiyaç ve fırsatlara yönelik algı ve tutumlarına ilişkin verilerin ve analizlerin sunulmasını amaçlamaktadır.

Ekim 2021- Ocak 2022 döneminde Öğretmen Eğitimi Yüksek Lisans Programı 2. sınıf öğrencilerine hem açık uçlu hem de kapalı uçlu sorulardan oluşan bir anket dağıtılmıştır. Verdikleri cevaplar, öğrencilerin değişim ve gelişim adına gerekli becerilere ve araştırmaya dahil olma ihtiyacının farkındalığına sahip olduklarını gösteren veriler sağlamıştır. Bulgular, eylem araştırmasının İngilizce öğretmeni adayı öğrencilerin devam eden mesleki gelişimi için hayati önem taşıdığını göstermiştir. Katılımcılar kursun araştırma algısında tamamen devrim yarattığını ve pratik becerilerin kazanılması üzerine etkilerini kabul etmiştir. Katılımcılar ayrıca küçük ölçekli projelerin, bu alanda daha fazla araştırma için bazı çıkarımlarla sonuçlanacak makalelere dönüşmesini önermiştir

Keywords

Abstract

The pace the world is changing today has brought about new realities and it is teachers’ primary and foremost duty to adapt to it and take provisions to overcome difficulties for themselves and be prepared to help students to overcome them. Challenges have to be faced for qualitative educational approaches.

In our ever-changing culture, teachers' participation in applied research is critical. They must overcome a variety of obstacles in order to provide their students with a high-quality education. Action research is a useful tool at teachers’ advantage for detecting problems, investigating on their solution by gathering and analyzing data.

The paper aims at the presantation of  data and analyses of the students’ perceptions and attitude towards research the need and opportunities they have to conduct research,, mainly action research in their working educational environment.

A questionnaire of both open ended and closed ended questions was  handed out to students of the second year of the Teacher Education Master Program, during the period of October 2021-January 2022.

Their answers provided data that showed students’ awareness of the need of the necessary skills and involvement in research for the sake of change and improvement. Findings showed that action research is vital to EFL teacher students' ongoing professional growth.

They acknowledge the fact that the course has completely revolutionised the perception on research. and  on  the acquisition of practical skills. They suggest that small scale projects be conducted, with real effects in the high schools where they are going to teach. The paper concludes with some implications for further research in this field.

Keywords