ALMANCA DİLİ ÖĞRETİM VE ÖĞRENİMİNDE SÖZCÜK OLUŞUMUNUN ÖNEMİ VE YERİ

Author:

Year-Number: 2023-8
Number of pages: 116-127
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dildeki değişiklikler, toplumun sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve bilimsel ilerlemelerindeki değişiklikleri yansıtır ve sözlüğünün düzenli olarak yeni terimlerle genişlemesine ve zenginleşmesine neden olur. Mevcut dilsel malzemeye dayanan ve bu malzeme tarafından desteklenen yeni sözcüklerin üretilmesinde yer alan morfolojik süreçleri kapsayan sözcük oluşumu, diğer dillerden alıntılara ek olarak, bir dilin söz varlığının zenginliğine benzersiz bir role ve katkıya sahiptir. Sözcük oluşturma, bir dilin sözcük dağarcığı ve dilbilgisi ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır ve bir yabancı dil çalışmasından ayrılamaz. Bu makalenin amacı, Almanca öğretimi ve öğreniminde kelime oluşumunun çeşitli yönlerini tartışmaktır.

Almanca'da var olan kelime oluşturma işlemlerinin genel bir açıklamasının ardından, A1-B1+ seviyeleri için çeşitli Almanca dil öğrenme ders kitaplarında kelime oluşturmanın rolü ve önemi ile Almanca'yı anlamak için kullanılan alıştırma türleri üzerinde durulacaktır. Hepsi dil becerilerinin ve yeterliliğinin geliştirilmesiyle bağlantılı olan yeni kelimeler oluşturmanın en iyi yolları ve kalıpları açıklanacaktır.

Keywords

Abstract

Changes in language reflect changes in society’s social, economic, political, cultural, and scientific advances, causing its lexicon to expand and enrich with new terms on a regular basis. Word formation, which covers the morphological processes involved in producing new words based on and helped by existing linguistic material, has a unique role and contribution to the richness of the lexicon of a language, in addition to loans from other languages. Word building is inextricably linked to the vocabulary and grammar of a language, and it cannot be separated from the study of a foreign language. The purpose of this article is to discuss various aspects of word formation in the teaching and learning of German.

Following a general description of the word formation processes that exist in German, the focus will shift to the role and importance of word formation in various German language learning course books for A1-B1+ levels, as well as the types of exercises used to understand the best ways and patterns to form new words, all of which are linked to the development of language skills and competence.

Keywords