KARMA SEVİYELİ VE GENİŞ SINIFLARIN ETKİLİ YÖNETİMİ

Author:

Year-Number: 2023-8
Number of pages: 128-141
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin amacı, öğretmenlerin karma düzeyli büyük sınıflara ders verirken karşılaştıkları temel zorlukları ele almaktır. En sık karşılaşılan zorluklardan biri, öğrencilerin dikkatini çekmek ve sınıftaki tüm öğrencilerin adil bir düzeyde katılımını sağlamaktır. Bu makale, öğrencileri ve dikkatlerini sınıfta “tutmak” ve aynı zamanda derse dahil olmalarını sağlamak için teknolojinin faydalarından bazılarını tartışacaktır. Etkileşimli sınıflarda resimler, videolar veya sesler gibi etkileşim tetikleyicilerinin kullanımı, bu yazıda daha ayrıntılı olarak ele alınacak diğer stratejilere ek olarak önerilmektedir. Bu makalede sunulan bulgular, üniversite öğrencileri ve lise gibi zorlukların daha da büyük olduğu iki farklı ortamda yürütülen sınıf gözlemlerinden ve anketlerden alınacaktır. Son olarak, kalabalık sınıflarda ders verirken öğretmenler tarafından göz önünde bulundurulması gereken bazı sonuçlar ve öneriler olacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this paper is to deal with the main difficulties that teachers face when teaching mixed level large classes. One of most common encountered challenges is keeping students’ attention and having a fair level of participation by all students in the class. This paper will argue some of the benefits of technology to “keep” students and their attention in class and get them engaged as well. The uses of an engagement trigger in interactive classes, such as images, videos or sounds are suggested, in addition to other strategies which will be further elaborated in this paper. The findings presented in this paper will be from class observation and surveys that have been conducted in two different settings, such as among university students and in a high school, where the challenges are even greater. Finally, there will be some conclusion and recommendations to be considered by teachers when teaching large classes

Keywords