ÇAĞDAŞ TÜRK RESİM SANATINA ETKİ EDEN ÜSLUPLAR

Author:

Year-Number: 2023-9
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-31 10:42:09.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 148-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanat tarihinde zamansal, kültürel, teknik, üslup vb. açılardan sınıflandırmalar olsa da sanatçıların birbirleriyle etkileşimleri doğrultusunda sanatın manzarası her seferinde yeni görünümler kazanmaktadır.

Her sanatçı kuşkusuz kendinden önceki sanatçılarla ve kendinden sonraki sanatçılarla sanat aracılığıyla bir etkileşim kurmaktadır. Sanat üreten toplumlar birbirleriyle daima etkileşim halinde olmuştur. Bu etkileşim zaman zaman sanatçıların çalışmalarını doğrudan etkilerken zaman zaman da yaratıcı ve özgün denemelerin bir karmasında kendini hissettirmektedir. Sanatı yalnızca sanat kuramları ve pratikleri içerisinde ele almanın imkânsız olduğu gibi sanatçıları da  bağlı bulunduğu toplumdan ve farklı toplumlardan bağımsız ele almak çok güçtür. Bu bağlamda bir toplumun sanatı ele alırken çağın pratikleri ve sanatçıyı etki eden tüm dinamikler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu makale Çağdaş Türk Resim Sanatına odaklanarak görsel sanatlar alanında yaşanan uluslararası boyutlardaki gelişmelerin Türk resim sanatının gelişimi üzerindeki etkilerini incelemektedir. Sanatı ve sanatçıları birbirleriyle ve Batı sanatıyla etkileşim pratikleri içerisinde ele alırken, sanatçıların eserlerindeki doğrudan veya dolaylı olarak etkilenmeleri açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Sanatçıların yaşadığı dönemin toplumsal koşulları ve sosyal yaşamlarını etkileyen değişimler çerçevesinde Batı sanatıyla ilişkilerinin ele alındığı bu çalışma Türk resim sanatına yönelik panoramik bir bakış sunmaktadır.

Keywords

Abstract

Undoubtedly, every artist interacts with the artists before him and the artists after him through art. In the history of art, there are temporal, cultural, technical, stylistic, etc. Although there are classifications from different angles, the landscape of art gains new appearances every time in line with the interaction of the artists with each other. Art producing societies have always been in interaction with each other. While this interaction sometimes directly affects the works of the artists, it sometimes makes itself felt in a mix of creative and original experiments. It is impossible to deal with art only within art theories and practices, and it is very difficult to consider artists independently of society and different societies. In this context, the practices of the age and all the dynamics that affect the artist should be taken into consideration when considering the art of a society. This article focuses on Contemporary Turkish Painting and examines the effects of international developments in the field of visual arts on the development of Turkish painting. While dealing with art and artists in the practices of interaction with each other and with Western art, it is aimed to reveal the direct or indirect effects of artists in their works. This study, which deals with the relations of the artists with Western art within the framework of the social conditions of the period in which the artists lived and the changes affecting their social lives, offers a panoramic view of the Turkish art of painting.

Keywords