DEĞİŞEN TASARIM EĞİTİMİNDE YENİ PERSPEKTİFLER VE YÖNTEMLERE İLİŞKİN BİR İNCELEME

Author:

Year-Number: 2023-9
Number of pages: 119-131
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, grafik tasarım eğitimi kapsamındaki teori ve metodolojiler üzerinden tasarım uygulamaları yoluyla tasarım araştırmaları ve eğitimdeki son eğilimleri gözler önüne sermeyi hedefler. Başat olarak grafik tasarım eğitiminde güncellenmesi ve geliştirilmesi gereken noktalara temas ederek buradan hareketle oluşacak yeni yaklaşımlar ve farklı yöntemlerin tasarım eğitimine aktarılması üzerinden ele alınmıştır. Özellikle eleştirel düşünce ve teorinin kavranmasını tasarım projeleriyle birleştirerek, tasarım eğitimini yeniden düşünmeyi ve geliştirmeyi konu edinen çalışma, tasarım araştırmasını bilimsel bakış açısı ile temellendirip, tasarım eğitimine odaklanmanın önemini vurgulamıştır. Farklı tasarımcıların eğitim modellerini öğrenme biçimlerindeki çeşitliliği gözler önüne sermeyi hedefleyen çalışma, grafik tasarım disiplini içindeki eğitimcileri ve araştırmacıları da günümüzde hızla değişen tasarım eğitimi üzerine düşünmeye ve yeni modeller oluşturmaya teşvik etmeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda çalışma, pedagoji, hetagoji gibi terimleri açıklayarak tasarım eğitimindeki yerine dikkat çekmiştir. Tasarım düşüncesini hetagojik yöntemlerle ilişkilendirildiğinde nasıl bir etki alanı olacağına dair bilgiler paylaşılmış, tasarım yoluyla öğrenme pratiklerini aktarmıştır. Tasarım eğitiminde farklı eğilimleri, ders içi konuları ve uygulamaya yönelik girişimleri incelenmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims to uncover the latest trends in design research and education, focusing on practical applications, theories, and methodologies within the realm of graphic design education. Primarily, it addresses areas in graphic design education that require updates and improvements. Additionally, it explores new approaches and innovative methods that can stem from this point, examined through the lens of design education. This study seeks to rethink and enhance design education by merging critical thinking and theoretical understanding with design projects. It emphasizes the significance of anchoring design research in a scientific perspective to advance design education. The study's objective is to unveil the diversity in learning styles among various models of designer education, with the aim of inspiring educators and researchers in the rapidly evolving field of graphic design to develop new educational paradigms. In this context, the study sheds light on terms like 'pedagogy' and 'heutagogy,' elucidating their role in design education. The research explores the potential impact of integrating design thinking with heutagogic methods and conveys learning practices through design. Furthermore, it examines various trends, in-class subjects, and practical initiatives in design education.

Keywords