Dijital çağda Anlatı Gazeteciliği

Author :  

Year-Number: 2023-Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-20 10:01:30.0
Language : Türkçe
Konu : Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Number of pages: 125-135
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gazetecilik mesleği 20. yüzyılda iletişim ve bilişim alanlarında meydana gelen gelişmelerden önemli ölçüde etkilenmiştir. Öyle ki mobil cihazlar sayesinde haberler her an ve her yerde ulaşılabilir olmuştur. Ayrıca dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte, gazeteciler online ortamların kendilerine sunduğu pek çok olanaktan faydalanmaya başlamışlardır. Geleneksel medya kuruluşları da online yayıncılığa başlamıştır. Artık geleneksel medya kuruluşlarında daha fazla çalışmak zorunda olmayan bazı gazeteciler kendilerine online medyada yer edinmişlerdir. Gazetecilik online olanaklar sayesinde interaktif bir hal almıştır. Ayrıca multimedya teknolojilerinin sunduğu imkanlar da haber hazırlama süreçlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, online gazetecilik bağlamında ele alınan anlatı gazeteciliği de online mecralarda önemli bir yer edinmeye başlamıştır. Anlatı haberleri ve hikayeler aynı anlamı taşımamaktadır. Anlatı gazeteciliğinde edebi yazım teknikleri kullanılmaktadır, ancak haberler yalnızca gerçekleri anlatmaktadır. Okurlar da bu sayede eşsiz bir okuma deneyimleri yaşamaktadırlar. Çünkü okurlar haberde anlatılan olayları ve karakterleri gözlerinde daha net bir biçimde canlandırabilmekte ve karakterlerle yakın bir bağ kurabilmektedirler. Online medyanın gelişmesi sayesinde, günümüz dünyasında anlatı gazeteciliği gittikçe artan bir öneme sahip olmaya başlamıştır. Çünkü multimedya teknolojilerinin sağladığı kaynaklar gazetecilerin haberlerini fotoğraf, video, grafik ve ses gibi unsurlarla da desteklemesine olanak sağlamaktadır. Önceki satırlarda belirtilen yaklaşımlar bağlamında bir değerlendirme yapıldığında, anlatı gazeteciliğinin öneminin yakın gelecekte artacağı belirtilmelidir. Bu bakımdan gerek meslek alanında çalışan profesyonellerin gerekse akademisyenlerin bu konudaki çalışmalarını çoğaltmaları gerekmektedir.

Keywords

Abstract

The profession of journalism has been significantly impacted by developments in the fields of communication and informatics in the 20th century. Such that, news has become available anywhere and at any time thanks to mobile devices. Besides, with the growth of digitalization, journalists have started to take benefit of the numerous opportunities provided by online environments. Traditional media channels have begun broadcasting online. Additionally, since they are no longer obligated to work for traditional news companies, some journalists have found a place for themselves in the online media. Journalism has become interactive due to online opportunities. Besides, the opportunities provided by multimedia technology have begun to be employed in the processes of producing news. In this study, narrative journalism—which is examined in the context of online journalism—has begun to gain importance in online media. The meaning of narrative news and stories is different. In narrative journalism, literary writing techniques are employed and the news just reports the truth. Readers have unique reading experiences in this way. Because readers are able to visualize the incidents and individuals reported in the news and develop an intimate connection with them. Due to the development of online media, narrative journalism has become increasingly significant in the world today. Because the resources provided by multimedia technology have made it possible for journalists to enhance the news with components like photographs, videos, graphics, and sound. It should be noted that when an analysis is undertaken in the context of the approaches indicated in the previous sentences, narrative journalism's significance will continue to increase in the near future. In this regard, academics and professionals working in the field alike must advance their research on this subject.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics