KÜLTÜR KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ VE ANLAM ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-19 22:32:18.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 111-124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

İster ilmi ister içtimai olsun günlük hayatta en sık sonu kelimelerden biri de hiç şüphesiz “kültür” değişebilirdir. “Eğitimli/eğitimsiz insan”: “kültürlü toplum”, “kültürel gelişim”, “kültürel patlamalar”, “kültür programları”, “kültürel etkinlikler” şeklindeki kavramların hemen hemen birçoğu sosyal hayatımızın bir parçası haline geldi.

 1. Yüzyılda Volteir ile başlayan ve yüzyılın ortalarında Klemm ve Tylor ile bilimsel ve entelektüel hayatımızda yer edinen kültür yoluyla sağlanan, içeriği ve karmaşık yapısı nedeniyle ilginç zengin sözlerden biridir. Her bilim alanı kendi ilgi alanını dahil etmeye çalışmak; birçok fikir adamlarının bu konu hakkında konuşması, konunun karmaşıklığını vurgulamakla kalmamış aynı zamanda onu çok ilgi çekici hale getirmek. Antropologların, sosyologların, sosyal psikologların ve etnologların özellikle ilgilerini dikkate alarak bu kelimeye her zaman dikkat çekmektedir. Bu değişikliklerin tümünde subjektif olsa da, akış aşağı yukarı aynıdır. Onun ekibi-biçmekle başlama tarihi serüveni sosyal. İktisadi, dini, ilmi, ırki, sanat, hukuk, fenni ve zihni bölgeleri kadar devam etmektedir. Bu kadar uzun ve tarihi bir süreçten sonra eskimeyen, aynı canlılıkla programını koruyan ender kelimeden biridir.

Türkiye'de ilk defa Ziya GÖKALP'in "hars" olarak sunduğu kültür sunumu, ulaşılabilirliğin muhteva açısından da önemlidir. İnsanlık tarihi kendisinden olan hemen hemen her şeyi bu kelimeyle anlatmış ve sınıflandırmıştır.

Bu makalemizde kültür varlığının tarihini kısaca gözden geçirip, bu şekilde ansiklopedik anlamlarını kullanarak, güncel tanımlara ve açıklamalara değineceğiz. Hakkında pek çok bilgi ve materyalde bulunan bu karmaşık bileşenin, eminiz ki, daha birçok tanımı vardır.

Keywords

Abstract

SOYUT

İster bilimsel ister sosyal olsun, günlük hayatta en sık kullandığımız kelimelerden biri de hiç şüphesiz “kültür” kelimesidir. “Eğitimli/eğitimsiz insan”: “Kültürlü toplum”, “kültürel akış”, “kültürel patlama”, “kültürel programlar”, “kültürel etkinlikler” şeklindeki kavramların hemen hemen çoğu sosyal hayatımızın bir parçası haline gelmiştir.

 1. yüzyılda Volteir ile başlayan ve yüzyılın ortalarında Klemm ve Tylor ile bilim ve düşünce hayatımızda yer edinen kültür kelimesi, zengin içeriği ve karmaşık imajı nedeniyle ilgi çekici kelimelerin başında gelmektedir. Bilimin her alanını ilgi alanına dahil etmeye çalışması; birçok fikir sahibi insanın bu konu hakkında konuşuyor olması, konunun karmaşıklığını vurgulamakla kalmadı, aynı zamanda onu oldukça ilginç hale getirdi. Antropologların, sosyologların, sosyal psikologların ve etnologların özellikle ilgisini çeken bu kelime her zaman ilgi çekmektedir. Bu konudaki tüm tanımlar subjektif olsa da anlamları aşağı yukarı aynıdır. Takım biçmeyle başlayan tarihi serüveni sosyaldir. İktisat, din, bilim, ırk, sanat, hukuk, bilim ve akıl alanlarıyla devam ediyor. Bu kadar uzun ve tarihi bir süreçten sonra geçerliliğini kaybetmeyen ve programını aynı canlılıkla koruyan ender kelimelerden biridir.

Ziya GÖKALP'in Türkiye'de ilk kez "hars" olarak kullandığı kültür kelimesi, içerdiği içerik açısından da önemlidir. İnsanlık tarihi, başına gelen hemen her şeyi bu kelimeyle anlatmış ve sınıflandırmıştır.

Bu yazımızda kültür kavramının tarihçesini kısaca gözden geçirip, bu kelimenin ansiklopedik anlamlarını verip, güncel tanım ve açıklamalarına değineceğiz. Hakkında pek çok bilgi ve materyal bulunan bu karmaşık kavramın, eminiz ki, daha birçok tanımı vardır.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics