Revolutionizing the Art Scene for Today’s Digital World

Author :  

Year-Number: 2023-Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-20 15:21:15.0
Language : English
Konu : Performing Arts
Number of pages: 196-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalenin temel amacı, teknolojinin kullanıldığı etkileşimli ve etkileşimli sanat deneyimleri oluşturmak için sanatın evrilen peyzajına ışık tutmaktır. Sanatı etkileşim, erişilebilirlik ve ilgi değerini değer veren çağdaş izleyici beklentilerini karşılamak için uyarlamanın önemini vurgular. Sanat artık sadece tuval ve heykel gibi geleneksel formlarla sınırlı değil. Dijital ve çoklu ortam sanatı, sanatsal ifade için dinamik ortamlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu sanat formları, izleyicileri yeni ve farklı yollarla etkileşime sokmak için teknolojiyi kullanır. Makale, geleneksel sanatın Hangar Sanat'ın 19. yüzyıl Türk sanatçılarına adanmış sergisi örneği üzerinde nasıl dijital, etkileşimli ve sarmal bir deneyime dönüştüğünü ve klasik sanat ile modern izleyiciler arasındaki boşluğu nasıl kapattığını tartışıyor.

Keywords

Abstract

The primary purpose of this article is to shed light on the evolving landscape of art, where technology is used to create immersive and interactive art experiences. It emphasizes the importance of adapting art to meet the expectations of contemporary audiences who value interactivity, accessibility, and relevance. Art is no longer confined only to traditional forms like canvas and sculpture. Digital and multimedia art have emerged as dynamic mediums for artistic expression. These art forms leverage technology to engage viewers in novel ways. The article discusses how traditional art has evolved into a digital, interactive, and immersive experience, bridging the gap between classic art and modern audiences on the case of Hangar Art exhibition, dedicated to 19th-century Turkish artists and served as an example of this innovative approach.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics