DOĞAN KİTAP SESLİ KİTAPLARIN KAPAK TASARIMLARININ BETİMSEL ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-20 15:43:52.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 207-224
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kitap; kâğıdın icadıyla ortaya çıkan, içerisinde yazar tarafından aktarılan bilgilerin yer aldığı ve okurla bağ kuran önemli bir iletişim aracıdır. Kitap kapağıysa; İlk başlarda fonksiyonel olarak üretilmiş ve kitap koruma amacıyla taşınan kitap sayfalarını bir arada saklamak için kullanılır. Günümüzde ise kitap kapağı, yapısal görsel tasarım unsurlarıyla hedef kitleye aktarılarak bilgi veren grafik tasarım ürünü haline getirildi. Dijital teknolojinin kontrolü belirgin bir biçimde büyümesiyle e-kitap dışında basılan kitaplar ve sesli kitap kullanım deneyimi de artırılmıştır. Üstelik sesli kitaplar dijital ortamda yaşayanların tercihi haline getirildi. Araştırma Doğan Kitap sesli kitapların kapak tasarımlarının görsel tasarım raporlarıyla betimsel olarak genişletilmesi. Bu kapsamlı Doğan kitap internet sayfasında yer alan kitaplar arasında 220 sesli kitap kapağı tespit edilmiş ve isimlendirilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda sesli kitapların kapak tasarımlarının betimsel analizi gerçekleştirilmiş ve kapakların içeriğinin aktarımındaki öneminin ortaya konulmaya başlaması. Araştırma sonucunda, Kitapların kapaklarında görsel gelişmelere yüklenen imgenin öneminden dolayı çok sayıda fotoğraf veya illüstrasyon tercih edildiği görülmektedir. Serifli ve serifsiz yazı karakterlerinin script ve dekoratif yazı karakterlerine göre daha kolay algılanarak okunabilen tasarımcılar tarafından çokça tercih edilmekte olan yıldızların sayısıdır. Simetrik dengenin işletme kapak tasarımlarının yoğunluğuta olsa da asimetrik kapak tasarımlarıyla hareketliğin sağlandığı da görülmektedir. Doğan Kitap sesli kitap kapak tasarımları genellikle okuyucuya seslenerek yazarla arasında bağ kumayı amaçlayan bir tasarım anlayışı içerisinde güçlü bir şekilde yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Kitap; Kağıdın icadıyla ortaya çıkan, yazarın aktardığı bilgileri içeren, okuyucuyla bağ kuran önemli bir iletişim aracıdır. Kitap kapağı ise; Başlangıçta işlevsel olarak üretilmiş ve kitabın sayfalarını bir arada tutmak ve kitabı korumak için kullanmak üzere geliştirilmiştir. Günümüzde kitap kapağı, kitabın içeriğini görsel tasarım öğeleriyle hedef kitleye aktararak bilgi veren bir grafik tasarım ürünü haline gelmiştir. Dijital teknoloji kullanımının ciddi oranda artmasıyla birlikte basılı kitapların yanı sıra e-kitap ve sesli kitap kullanma deneyimi de arttı. Böylece sesli kitaplar dijital ortamda okuyucuların tercihi haline geldi. Araştırmanın amacı Doğan Kitap sesli kitaplarının kapak tasarımlarını görsel tasarım ilkeleriyle betimsel olarak incelemektir. Bu kapsamda Doğan Kitap sitesinde yer alan kitaplar arasında 220 adet sesli kitap kapağı tespit edilerek incelenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda sesli kitapların kapak tasarımlarının betimsel analizi yapılarak kapakların içeriği yansıtmadaki önemi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda kitap kapaklarında görsel unsurlara eklenen görselin önemi nedeniyle daha çok fotoğraf veya illüstrasyonların tercih edildiği görülmektedir. Serif ve sans serif yazı tiplerinin yazı ve dekoratif yazı tiplerine göre daha kolay algılanıp okunduğu, bu nedenle tasarımcılar tarafından daha çok tercih edildiği söylenebilir. Kapak tasarımlarının çoğunluğu simetrik dengeyi kullansa da asimetrik kapak tasarımlarıyla da hareketliliğin sağlandığı görülmektedir. Doğan Kitap sesli kitap kapak tasarımlarının genel olarak okuyucuya hitap etmeyi ve yazarla bağ kurmayı amaçlayan bir tasarım yaklaşımına sahip olduğu söylenebilir.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics