Chroma Key & Green Screen Efektlerinin TV Haber Bültenlerinde Kullanımı Üzerine Eleştirel Bir İnceleme

Author :  

Year-Number: 2023-10
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-25 22:54:19.0
Language : Türkçe
Konu : İletişim Çalışmaları
Number of pages: 89-102
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlığın seyrini değiştiren kitle iletişim araçları içerisinde televizyonun önemli ve özel bir yere sahip
olduğunu ifade etmek gerekir. Öncülü olan radyo gibi televizyonun da temelinde haberleşme kavramının
kilit rol oynadığını görülmektedir. Dolayısıyla televizyon yayınlarında ilk başlarda içerik noktasında
haber programlarının baskın ağırlığa sahip olduğu söylenebilir. Haber programlarındaki kurgu ve anlatı
kadar haber bültenin görsel unsurlarının da alegorik anlamlar taşıdığı, bunların izleyici üzerinde
muhtelif etkiler yarattığı farklı disiplinlerdeki farklı yaklaşımlar neticesinde ulaşılan ortak bir sonuç
olarak ifade etmek mümkündür. Ortaya konulan bu çalışmada ait olunmayan fiziksel bir ortamla
bütünleşmeyi mümkün kılan Chroma Key (Giydirme) ve Green Screen (Yeşil Perde) efektlerinin haber
bültenlerinde kullanımları incelenmiş, öneri ve eleştiriler sunularak tartışılmıştır. 

Keywords

Abstract

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics