Değerlendirme Süreci


Değerlendirme Süreci

  1. Değerlendirme için yazar ya da yazarlar tarafından IJCOMAR Makale Takip Sistemi’ne yüklenen çalışmalar önce sayı editörü tarafından kontrol edilir. Ön kontrolü geçen çalışma, ilgili olduğu disiplinlerin alan editörlerine yönlendirilir. Alan editörleri, çalışmanın ilgili disiplinlerine katkı sunacağı hususunda mutabık kaldıklarında hakem incelemesi süreci başlatılır. Gönderilen çalışmalarda kör hakemlik uygulanmaktadır bu sebeple yazarın kimliğini açıkça ya da dolaylı yoldan belli eden herhangi bir bilgiye yer verilmemelidir. Çalışmaların yazarlarının isimleri ve diğer bilgileri, hakem sürecini başarıyla tamamlayarak yayımlanmaya hak kazanmaları durumunda editörler tarafından eklenecektir.
  2. IJCOMAR Makale Takip Sistemi’ne yüklenen her çalışmanın ön değerlendirmesi, editör veya editör yardımcıları tarafından yazım ve yayın ilkelerine uygunluğu bakımından biçimsel olarak ve derginin tematik bağlamına uygunluğu bakımından tematik olarak değerlendirilir. Bu ön değerlendirme sonucunda, düzeltilmesi gereken sorunlar tespit edilirse, ilgili düzeltme talepleri not düşülen çalışma, editörler tarafından yazarına iade edilir. Yazım ve yayın ilkeleri ile derginin disipliner odaklarına uygun olmayan; nefret söylemi ve ötekileştirici dil içeren çalışmalar hakemlere gönderilmeden reddedilirler.
  3. Ön değerlendirme aşamasından sonra alan editörlerinin değerlendirmesine uygun bulunan çalışmalar, hakemlere yönlendirilir. Hakem değerlendirmesi için ‘kör hakemlik’ esasına göre başlangıçta iki hakem görevlendirilir. Hakemler, çalışmanın ilişkili olduğu bilim veya sanat alanında çalışmalar üretmiş, profesyonelleşmiş ve değerlendirme yetkinliği bulunan kişiler arasından, editör veya alan editörleri tarafından seçilir. Kör hakemlik prensibi gereği hakem ve yazarların kimlikleri karşılıklı olarak gizli tutulur.
  4. Hakem inceleme süreci, hakemlere bildirilen 30 günlük azami süreyi aştığında, ilgili hakemin talebine göre ek olarak 15 gün uzatılabilir. Bu sürenin aşılması halinde, rapor belirtmeyen her hakemin yerine yeni bir hakem atanır.
  5. Hakem incelemesinde her iki hakemden de olumlu yönde rapor alan çalışmalar yayımlanma hakkı elde eder. Raporlardan birinin olumsuz olması halinde, çalışma üçüncü hakeme gönderilir. Çalışmalar yayın süreci göz önüne alınarak direk üç hakeme birden de gönderilebilir. Yazının yayımlanması konusunda nihai karar, üçüncü hakemin raporuna göre şekillenir.
  6. Hakemler, raporlarında düzeltme talep etmeyebilir, düzeltme taleplerini yeniden görmeye gerek görmeden yayımlanması yönünde görüş bildirebilir ya da düzeltme istedikleri yazıyı yeniden değerlendirmek üzere görmek isteyebilirler. Rapordaki talebe göre düzeltilmiş metin otomatik olarak ya yayına alınır ya da tekrar görmesi için hakeme gönderilir. Hakemin düzeltme istemesi durumunda yazarlara düzeltme için otuz gün süre tanınır. Bu süre içinde dönüş yapmayan yazar ilgili hakemden red almış sayılır. Düzeltme sonrası tekrar görmesi için hakeme yönlendirilen metnin, hakem tarafından tekrar değerlendirilmesi için otuz gün süre tanınır, ilgili hakemin talebine göre bu süre 15 gün uzatılabilir. Bu sürenin aşılması halinde tekrar hakem atanabilir ya da editörün veya alan editörü düzeltmeleri yeterli görmesi hakem onayından geçmiş kabul edebilir.
  7. Yazarlar, hakem raporlarındaki düzeltme taleplerine ikna edici argümantasyon ve makul olarak gerekçelendirilmiş sorun tespitleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptir. İtirazlar, derginin yönetimi tarafından tarafsızca incelenerek, gerek görülmesi durumunda alan temsilcilerinden fikir alınarak karara bağlanır. İtirazın haklılığı durumunda, ilgili düzeltme talebinin çalışma üzerinde bağlayıcılığı bulunmaz.
  8. IJCOMAR, süreç şeffaflığı ilkesi çerçevesinde Makale Takip Sistemi’ne yüklenmiş çalışmaların hangi değerlendirme aşamasında olduklarının bilgisini yazarlarıyla paylaşır. İlgili takip işlemi, üye profillerine giriş yapılarak web sitesinden gerçekleştirilir. Makale Takip Sistemi’nde yazarlara tanınmış değişiklik hakkı tek sefer ile sınırlandığı için, hakem süreci dikkatle takip edilmeli ve her iki hakemin de değerlendirmelerini tamamlayarak raporlarını sisteme yüklediklerinden emin olunmalıdır.
  9. Sayı editörleri, hakemler raporlarında belirtilen ve düzeltilmesi talep edilen hususların gelişimini özenle takip eder. Hakem raporları ve çalışmanın düzenlenmesi arasındaki ilişki editör kurulunca izlenir ve gözetilir. Bu kapsamda, hakem raporları sonrasında yayımlanma konusundaki nihai karar editör kuruluna aittir.
  10. Dergide yayınlanacak çalışmaların vergi ödemeleri, tasarımları, uluslararası indekslere tanıtımları ve DOI numaralarının satın alınması gibi hizmetler Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yürütülmektedir.