Yazım İlkeleri


Yazım İlkeleri

  1. Uluslararası İletişim ve Sanat Dergisi’ne  (International Journal of Communication and Art- IJCOMAR) yayımlanmak üzere gönderilmiş olan özgün çalışmaların/makalelerin başında Türkçe başlık ve hemen altında İngilizce başlık bulunmalıdır. Makale, Türkçe dışında bir dilde yazıldığında üste yazım dilindeki başlık, hemen altına Türkçe başlık eklenmelidir. Makale kaynakçaları latin harfleri ile yazılmalıdır. Başlıkların altında en az 200, en çok 500 kelimeden oluşacak Türkçe ve İngilizce özet (abstract) yazılmalıdır. Özet (abstract) altına, en az 3, en fazla 7 kelimeden oluşan anahtar kelimeler (keywords) eklenmelidir. Makale Türkçe dışında bir dilde yazılmışsa, üstte yazılacak özet ve anahtar kelimeler metnin yazım dilinde, alttaki özet ve anahtar kelimeler ise Türkçe olmalıdır. Makale başlığı her iki dilde de sayfada ortalanmalı, özet başlıkları ve metinleri her iki yana yaslanmalı, anahtar kelimeler de her iki yana yaslanmalıdır.
  2. Özetler, anahtar kelimelerle birlikte sağ ve sol taraftan 1 cm içerde olmalıdır.
  3. Makalelerde metin içinde yapılan atıflar için APA standartlarına uyulmalıdır. Örneğin (Keskin, 2010: 23) ya da (Keskin, 2010, s. 23).
  4. Metnin sonunda yazılacak olan Kaynakça APA stilinde olmalıdır. APA’nın son ve güncel stilleri için 6. ya da 7. edisyonlara bakılabilir. Ayrıca, metin içinde kullanılan atıfların listesi yapılırken, yazarların soyadlarının alfabetik sıralamasına göre yapılır. Bir yazarın aynı yıl içinde yayımlanmış eserleri (Keskin, 2017a; Keskin2017b) olarak bölümlendirilebilir.
  5. Metinlerde üst-bilgi, alt-bilgi ve sayfa numarası kullanılmamalıdır.
  6. Bazı alan terminolojileri, jargonları ve sembolleri kullanımı dışında metinde, Türk Dil Kurumu'nun yazım ve imla kuralları dikkate alınmalıdır.
  7. Metinler, Microsoft World programında ve .doc uzantılı olarak hazırlanmalıdır.
  8. Makale Takip Sistemi’ne eklenecek metinlerin sayfa düzeninin yazar tarafından aşağıdaki verilere göre tamamlanmış olması gerekir.

 

             Kâğıt Boyutu: A4 Dikey (Makalede yatay pozisyonlu sayfalara yer verilmemelidir.)

             Üstten 3, alttan 3, sağ ve soldan 3 cm girintili olmalıdır.

             Yazı Tipi: Times New Roman

             Yazı Boyutu: Makale başlığı ve ana başlıklar 12 punto, kalın, tüm harfler büyük ve iki yana yaslı, alt başlıklar 12 punto, kalın, ilk harfler büyük iki yana yaslı, metin 12 punto,                 özetler 10 punto ve dipnotlar 9 punto olmalıdır.

            Paragraf Aralığı: Önce 12 nk – sonra 0 nk

             Paragraf Girintisi: Metinde ilk satır (First Line) 1 cm, dipnotlarda Asılı (Hanging) 0.4 cm

            Satır Aralığı: Metinde ve özetlerde 1,15 satır aralığı.

            Makalelerin 2500 kelimeden az, 10000 kelimeden fazla olmaması (derginin sayfa düzenine göre yaklaşık 8–30 Sayfa aralığında olması) gerekir.