AMBALAJ TASARIMINDA KULLANILAN KÜLTÜREL SEMBOLLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2022-7
Yayımlanma Tarihi: 2022-07-04 12:44:56.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 21 - 39
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Grafik tasarımın önemli halkalarından biri olan ambalaj tasarımı ve üzerinde yer alan semboller, kullanıcının zihninde ürün yerleşimi için çok önemli. Ambalajda kodlanarak iletilen mesajlar toplu iletişim araçları tarafından tüketiciye aktarılmaktadır. Marka ve ürün yönetiminin bol olduğu günümüzde, aktarılan mesajın etkili hedef yaratıcı hedefin farklılığıyla mümkün olmaktadır. Rakiplerinden farklı ve dikkat çekici ambalaj ürünleri markalarının pazardaki etkilerini etkilemektedir. Bu kitle iletişim araçları yaygın olarak kullanılan ambalaj tüketicileriyle iletişim geçmektedir, aynı zamanda sahip oldukları sembollerle anlam aktardığı ifade edilebilir. Topluma ait değerlerin sembolize edilmesiyle kültürel kavram sembolize edilerek şekillenmektedir. Kültürel sembol içinde bulunduğu toplumun soyut ve somut olmayanlarını yansıtmaktadır. Genç çiftler, kadınların iş yaşamında daha fazla yer edinmesine, hızlı tüketilmesine yönelik dondurulmuş gıda ürünlerine yönelik kullanım talebini artırmaktadır. Bu ambalajlarda dondurulmuş gıda ambalajlarında yer alan kültürel sembollerin kullanımının satın alınmasına yönelik bir yapı olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma ürünleri gıda endüstrisinde yer alan ambalaj yazılımları değerlendirilmiştir. Araştırma türü olarak gerçek terapi tasarım ve örnekleme türü olarak kolayda örneklemeden faydalanılmıştır. Bu bağlamda tüketilen gıda tüketimi hedef kitlesini oluşturan 18-45 yaş arası kişilerle anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada araştırma bölümünde yer alan kültürel sembollü ambalaj deneyleri deney grubu gösterilmiş olup, 

Keywords

Abstract

Grafik tasarımın önemli halkalarından biri olan ambalaj tasarımı ve üzerindeki semboller, ürünün tüketici zihninde konumlandırılması açısından oldukça önemlidir. Ambalaj üzerinde kodlanan ve iletilen mesajlar, kitle iletişim araçları aracılığıyla tüketiciye iletilir. Marka ve ürün çeşitliliğinin bol olduğu günümüzde iletilen mesajların etkili olabilmesi yaratıcı stratejilerin çeşitliliği ile mümkündür. Rakiplerinden farklı ve dikkat çeken ambalaj tasarımları markaların pazardaki konumlarını etkilemektedir. Kitle iletişim araçları aracılığıyla sunulan ambalaj tasarımlarının tüketici ile iletişim kurduğu ve aynı zamanda tüketicilere sembollerle anlam aktardığı ifade edilebilir. Kültürel simge kavramı, topluma ait değerlerin simgeleştirilmesiyle oluşmaktadır. Kültürel sembol, içinde bulunduğu toplumun soyut ve somut unsurlarını yansıtır. Genç nüfusun artması, kadınların iş hayatına katılımının artması, hızlı tüketim alışkanlıkları, dondurulmuş gıda ürünlerine olan tüketim talebini artırıyor. Bu çalışmada, donmuş gıda ambalajlarında yer alan kültürel simgelerin tüketicinin satın almasında etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma, dondurulmuş gıda endüstrisindeki ambalaj tasarımları bağlamında değerlendirilmiştir. Araştırma türü olarak gerçek deneysel desen, örneklem türü olarak kolayda örnekleme kullanılmıştır. Bu kapsamda dondurulmuş gıda ürünlerinin hedef kitlesini oluşturan 18-45 yaş arası kişilerle anket yapılacaktır. Çalışmada,

Keywords