SUBLİMİNAL YÖNTEMLERİN REKLAM TASARIMINDA KULLANIMI

Author :  

Year-Number: 2023-10
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-25 22:51:53.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 15-30
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Rekabet ortamının günden güne artmasıyla birlikte alternatifler arasında en iyi kararı almada önemli rol oynayan pazarlama stratejileri tüketicinin dikkat, ilgi ve duygusal yönelimlerini tek başına anlayamaz hale gelmiştir. Reklam etkinliğinin sözel, görsel ve bilhassa psikolojik ölçütlere dayalı olduğu belirlenmiştir. Böylelikle insan beyninin satın almaya karar verme süreci hakkında daha fazla bilgi elde etmeye çalışmıştır.

Küresel rekabet ve küresel krizlerin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin yoğun olarak hissedildiği günümüz dünyasında psikolojik fonksiyonlar ve insan idraki üzerine yapılan çalışmalar pazarlama alanında daha da önemli hale gelmiştir. Kitle iletişim araçlarından her biri belli bir amaca yönelik komutları beyine taşıyıp, istenilen şeyleri yaptırmaya ya da açlık, susuzluk, cinsellik gibi içsel duyguları uyandırmaya yönelik olarak bilinçaltına mesajlar göndermek için kullanılmaktadır. Bu bağlamda bilinçaltına gönderilen mesajların araştırılmasının önemi de ortaya çıkmaktadır.

Grafik tasarım sanatçıları resimlerin içine ustalıkla bilinçaltı mesajları gömebilirler. Ana resmi bozmadan dijital ortamda fotoğrafı boyayarak bilinçaltı mesajı mükemmel bir şekilde yerleştirebilirler. İstenilen etkiyi elde etmek için birden fazla tekniği kullanabilirler.

Sonuç olarak, bu çalışmada subliminal reklamcılık kavramı, kapsamı ve amacı incelenerek etik değerler ile örtüşmeyen ya da ihtiyacı olmadan tüketime sevk eden mesajların birey ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri araştırılmıştır.

Keywords

Abstract

As the competitive environment increases day by day, marketing strategies, which play an important role in making the best decision among alternatives, have become unable to understand the attention, interest and emotional tendencies of the consumer on their own. It has been determined that advertising effectiveness is based on verbal, visual and especially psychological criteria. Thus, he tried to obtain more information about the purchasing decision-making process of the human brain.

In today's world, where the negative effects of global competition and global crises on the economy are intensely felt, studies on psychological functions and human cognition have become even more important in the field of marketing. Each of the mass media is used to carry commands for a certain purpose to the brain and send messages to the subconscious to make people do what they want or to arouse inner feelings such as hunger, thirst and sexuality. In this context, the importance of investigating the messages sent to the subconscious becomes evident.

Graphic design artists can skillfully embed subliminal messages into images. They can perfectly place the subliminal message by digitally painting the photo without distorting the main image. They may use more than one technique to achieve the desired effect.

As a result, in this study, the concept, scope and purpose of subliminal advertising were examined and the negative effects of messages that do not coincide with ethical values ​​or that lead to consumption without need were investigated on the individual and society.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics