MİLLİ KİMLİĞİN DEVAMINDA MÜZİĞİN ETKİSİ (TÜRK MÜZİĞİ ÖRNEKLERİ)

Author:

Year-Number: 2023-8
Number of pages: 33-47
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma milli tutuklamanın devamında, araştırma yapmak amacıyla yapılmıştır. Müzik, bir topluluğa ait duygu ve oluşumun, hezeyanların, mutluluğun kısaca dünyadaki gönül hislerinin iletimidir. Müzik, milletlerin çabaları önemli bir yer tutmaktadır. Müzik; ruhsal, zihinsel, kalbî çekiciliği ile içsel ve sessiz beklentilere sahip, yaşamış, yaşadığı ve tecrübe ettiği zarif bir tınıdır. Konuşulamayan ama hislerin kültürel birikimle değer olduğu biçime dönüşmesidir. Bireyin her zerresine, buluşma toplantısına nazik bir dokunuştur. İnsanların hislerini, sevinçlerini, tasalarını ve benzer tüm duygu ve yolcuları müzik yoluyla götürür. Dinlediğimiz müzik parçalarında, kullanılan çalgılar, söyleniş ve çalıntı yapılara ait olduğu topluluk ve o döneme ait toplumsal yapıyı anlamak mümkündür. Hangi ülkelere giderseniz gidin, ülkenin geçmişizseniz, dahi bildiklerinize ve şiirine bakarak kültürel farklılığını, bağlı olduğu medeniyetin genel özelliklerini tahmin edin. Türk şarkılarında kullanılan çalgıların ve makamların çokluğu, bununla birlikte kaynaklardan fazlalığı genel olarak sunulmuş bir kültür zenginliği olarak değerlendiriyoruz. Türk milleti tarihi boyunca birçok sıkıntı yaşanmış ve hep varoluş mücadelesi ortaya çıkmıştır. Müziğin Türk milleti üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır. İnsanımızın savaş birlikleri birlikleri ağıtlar yakmış, bunun yanı sıra en mutlu günlerini yaşadıkları toylarda da hislerini kapsayan ezgilerle ifade Hristiyanlığı. Yıllarca süren savaşlar ve toylar, bir grup biçime sahip olmuştur. Müzik kültürünü dediğimiz bu işlemi milli kimlik üzerinde birleştirici bir etkileştirebildiğini da edebiliyoruz. Yaşadığınız ülkenin geçmişini bilmezseniz dahi kendilerine ve şiirine bakarak kültürel farklılığını, bağlı olduğu medeniyetin genel özelliklerini tahmin edebilirsiniz. Türk şarkılarında kullanılan çalgıların ve makamların çokluğu, bununla birlikte kaynaklardan fazlalığı genel olarak sunulmuş bir kültür zenginliği olarak değerlendiriyoruz. Türk milleti tarihi boyunca birçok sıkıntı yaşanmış ve hep varoluş mücadelesi ortaya çıkmıştır. Müziğin Türk milleti üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır. İnsanımızın savaş birlikleri birlikleri ağıtlar yakmış, bunun yanı sıra en mutlu günlerini yaşadıkları toylarda da hislerini kapsayan ezgilerle ifade Hristiyanlığı. Yıllarca süren savaşlar ve toylar, bir grup biçime sahip olmuştur. Müzik kültürünü dediğimiz bu işlemi milli kimlik üzerinde birleştirici bir etkileştirebildiğini da edebiliyoruz. Yaşadığınız ülkenin geçmişini bilmezseniz dahi kendilerine ve şiirine bakarak kültürel farklılığını, bağlı olduğu medeniyetin genel özelliklerini tahmin edebilirsiniz. Türk şarkılarında kullanılan çalgıların ve makamların çokluğu, bununla birlikte kaynaklardan fazlalığı genel olarak sunulmuş bir kültür zenginliği olarak değerlendiriyoruz. Türk milleti tarihi boyunca birçok sıkıntı yaşanmış ve hep varoluş mücadelesi ortaya çıkmıştır. Müziğin Türk milleti üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır. İnsanımızın savaş birlikleri birlikleri ağıtlar yakmış, bunun yanı sıra en mutlu günlerini yaşadıkları toylarda da hislerini kapsayan ezgilerle ifade Hristiyanlığı. Yıllarca süren savaşlar ve toylar, bir grup biçime sahip olmuştur. Müzik kültürünü dediğimiz bu işlemi milli kimlik üzerinde birleştirici bir etkileştirebildiğini da edebiliyoruz.

Keywords

Abstract

Bu araştırma, müziğin ulusal kimliğin devamı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Müzik, bir toplumun duygu ve düşüncelerinin, kuruntularının, mutluluklarının kısacası gönül dünyasındaki duyguların ifadesidir. Müzik, milletlerin hayatında önemli bir yere sahiptir. Müzik; Ruhsal, zihinsel ve kalbe hitap eden, bireyin içsel ve sessiz beklentilerine inandığı, yaşadığı, hissettiği ve deneyimlediği zarif bir tondur. Sözle ifade edilemeyen ancak kültürel birikimle hak ettiği forma dönüşmesidir. Bireyin her yerine, inandığı unsurlara nazik bir dokunuştur. İnsanlar duygularını, sevinçlerini, kaygılarını ve benzeri duygu ve düşüncelerini müzik aracılığıyla yansıtırlar. Dinlediğimiz müzik eserlerinde, kullanılan çalgılara, bunların konuşulma ve çalınma biçimlerine baktığımızda o dönemin toplumu ve toplumsal yapısını anlamak mümkündür. Hangi ülkeye giderseniz gidin, gittiğiniz ülkenin tarihini bilmeseniz bile, müziğinden şiirine bakarak kültürel farklılığını ve bağlı olduğu medeniyetin genel özelliklerini tahmin edebilirsiniz. Türk müziğinde kullanılan çalgı ve makamların bolluğu ile birlikte kaynakların bolluğu bizlere sunulan bir kültürel zenginlik olarak değerlendirilebilir. Türk milleti tarihi boyunca birçok zorluklar yaşamış ve hep var olma mücadelesi vermiştir. Müziğin Türk milleti üzerinde yadsınamaz bir etkisi vardır. Halkımız savaşa gönderdiği askerlere ağıt yaktı, en mutlu günlerini yaşadıkları düğünlerde de bazı ezgilerle duygularını dile getiriyorlardı. Yıllarca süren savaşlar ve düğünler bir kültürün oluşmasına vesile olmuştur. Müzik kültürü dediğimiz bu sürecin ulusal kimlik üzerinde birleştirici bir etkisi olduğunu da söyleyebiliriz.

Keywords