Hakikat Sonrası Çağda Yeni Medya ve Tasarımı Yeniden İnşa Etmek

Author :  

Year-Number: 2023-8
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-20 21:59:39.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 74-87
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hakikat sonrası ya da “Post Truth” olarak anılan, gerçek ve ötesiyle ilgili kabul durumlarını içeren bir olgu olarak hayatımıza dahil olan “Yeni Medya” sözcüğü, dijitalleşme ve bununla birlikte gelişen yeni teknolojilerleler ilişkili, interdisipliner bir kavramdır. Geleneksel medya araçlarını da güncel teknolojilerle dijital ağlara dahil ederek, farklı mecralarda aktif şekilde insan hayatının yadsınamaz bir parçası olan “Yeni Medya” kavramı, günümüzün etkin iletişim olanaklarını kapsaması açısından önemlidir.  Ancak Yeni Medya kavramını sadece iletişim odaklı bir ortam olarak nitelemek eksik bir değerlendirme olacaktır.  Günümüzde sanal gerçeklik ortamlarının, görüntülü eş zamanlı ya da zamandan mekândan bağımsız etkileşim olanaklarının, özellikle Covid-19 pandemisiyle güncel hayatımızın bir parçası olduğu düşünüldüğünde, ütopik veya belki distopik gibi gelen, gelecek senaryolarının çok da uzakta olmadığını öngörmek zor değildir. İnsanlık için yeni bir evren tasarımı ve dolayısıyla yeni bir gerçeklik içeren bu uygulamaların hayatımıza getireceği olumlu ve olumsuz senaryolar tartışıladursun, tasarım odaklı pratiklerin bu değişimden en çok etkilenen disiplinler olduğu açıkça görülmektedir. Araştırma, yeni hakikat olarak adlandırılan çağda, iletişimin hızlı, çoklu, dijital ve değişken yapısını odağına alarak, yeni medya teknolojilerinin, tasarımı nasıl yeniden tanımladığını anlamayı, bu bağlamda yaşantımıza dahil olan iletişim ve yeni medya mecralarını incelemeyi amaçlar. Literatür taraması yöntemine dayalı araştırma, günlük yaşama dahil olan bu yeni gerçekliğin dinamiklerini, özgün değerlendirmelerle ortaya koyarak alana katkı sağlayan değerlendirmelere ulaşmaya odaklanır.

Keywords

Abstract

The word "New Media", which is included in our lives as a phenomenon that includes "Post Truth", including acceptance situations related to reality and beyond, is an interdisciplinary concept related to digitalization and new technologies developing with it. The concept of "New Media", which is an undeniable part of human life actively in different media by incorporating traditional media tools into digital networks with current technologies, is important in terms of covering today's effective communication opportunities. However, it would be an incomplete evaluation to describe the concept of New Media as a communication-oriented environment. Considering that virtual reality environments, simultaneous video or time-space-independent interaction possibilities are a part of our daily life, especially with the Covid-19 pandemic, it is not difficult to foresee that future scenarios that seem utopian or perhaps dystopian are not far away. Regardless of the positive and negative scenarios that these applications, which include a new universe design for humanity and therefore a new reality, will bring to our lives, it is clearly seen that design-oriented practices are the disciplines most affected by this change. The research aims to understand how new media technologies redefine design by focusing on the rapid, multiple, digital and variable structure of communication in the age called new truth, and to examine the communication and new media channels that are included in our lives in this context. Based on the literature review method, the research focuses on reaching findings that contribute to the field by revealing the dynamics of this new reality, which is included in daily life, with original evaluations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics