Yunus Emre’nin Nebat Şiirleri Ve Bitki Sembolizminin Geçmişten Günümüze Sanat Alanında Kullanımı

Author :  

Year-Number: 2023-Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-16 23:32:27.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 1-17
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür, insan ile başlar ve şekillenir. İnsanın somut ya da soyut bir şekilde oluşturduğu, şekillendirdiği her şey kültürdür. Kültür etkileyen ve etkilenen bir yapıya sahiptir. Kültürün sanat ile olan ilişkisi ise oldukça güçlüdür. Türk kültürü ve sanatı incelendiğinde kültür ve sanatın bir bütün içinde olduğu fark edilebilir. Bu bütünlük içinde semboller büyük önem taşımaktadır. Türk sanatında; stilize tekniği, semboller, motifler kullanılarak sanat eserleri oluşturulmuştur. Semboller, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk sanatının örneklerini içinde barındıran önemli bir görüntü türüdür. Araştırma bu görüntü türü üzerinden tamamlanmıştır.

          Araştırmada sembolizm, Mehmet Kaplan tarafından ele alınan Yunus Emre’nin nebat ile ilgili şiirleri, nebatın anlamı araştırılırken aynı zamanda resim sanatında bitkilerin (nebat) nasıl yer aldığı inceleme konusu olmuştur. Nitel bir süreç izlenerek tamamlanan araştırmada günümüz sanatçılarının bitki ile ilgili konularını sembolik ya da sanatsal ele alış şekilleri değerlendirilmiştir.  Nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama ve röportaj tekniği kullanılmıştır. Genç ve başarılı sanatçı “Ramazan Can” ile röportaj yapılarak süreç tamamlanmıştır.

Keywords

Abstract

Culture starts with people and is shaped. Eveything that people create concretely or abstractly is culture. Culture has a structure that affects and is affected. The realtion between culture and art is quite strong. When Turkish culture and art are examined, it can be noticed that culture and art are in a whole.  In this wholeness symbols have great importance.  In Turkish art, works of art were created by using stylized technique, symbols and motifs. Symbols are important image types that include examples of Turkish art before and after Islam. The research is completed on this image type.

In the research symbolism, Yunus Emre’s poems about nebat which were handled by Mehmet Kaplan and the meaning of nebat are examined and also how plants took place in the art of painting (nebat) was the subject of examination. In the research which was completed by following a qualitative process, the ways in which today’s artists deal with plant-related issues symbolically or artistically were evaluated. Literature review and interview techniques, which are of the qualitative methods, were used. The process was completed by interviewing the young and successful artist Ramazan Can.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics