CANLANDIRMA (ANİMASYON) SİNEMASINDA ANLATI OLARAK NORMAN MCLAREN BAKIŞI

Author :  

Year-Number: 2023-Özel Sayı
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-19 12:09:05.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 31-41
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Animasyonun hayat bulmasını sağlayan yegâne şey hayal gücü olduğu söylenebilir. Hayal gücü kullanılarak ortaya çıkan pratikler canlandırma (animasyon) ile somutlaşır. Canlandırma tarihinin öncü isimlerinden biri olarak Norman McLaren’in ifadesiyle canlandırma, hareket eden çizgilerin sanatı değil, çizgilerin hareketi sanatıdır. Bu bağlamda canlandırma, her bir kare arasındaki görüneni gizleme sanatı olarak tanımlanabilir. Kanada sinemasının en önemli referanslarından biri olan ve deneysel canlandırma sanatçısı McLaren, iki boyutlu film karesi üzerine uyguladığı hareketli görüntü ile stereografik derinlik sentezi oluşturarak canlandırma sinemasına yeni bir soluk getirmiştir. Deneysel canlandırma çalışmalarının yanı sıra propaganda filmleriyle tanınan McLaren, ses ve görüntü arasındaki senkronizasyonu estetik açıdan ele alarak ve eserlerine uygulayarak en önemli yönü olan yaratıcılığını ön plana çıkardığı gözlemlenmiştir. Nitekim sanat ve tasarım üretimleri iletişim ve etkileşim aracı olarak geçmişten günümüze dek farklı çözümleme ve üretim tekniklerinden yararlanmaktadır. Üretimde tercih edilen ve ortaya çıkan her farklı tekniğin keşfi, üretimi gerçekleştiren sanatçı ya da tasarımcının yaratma pratikleri ile paralel bir ivme taşımaktadır. McLaren, animasyonu müzikle birleştirmek ve senkronize etmek için bir dizi çığır açan teknik geliştirdiği, görüntü ve sesle yaptığı deneylerle bilinmektedir. Bu noktada Norman McLaren’in çalışmalarında kullandığı tüm pratikler ve özgün hayal gücü ile canlandırma sinemasını farklı bir boyuta taşıdığı ve etkilerinin günümüzde de devam ettiği gözlemlenebilmektedir. McLaren tarafından geliştirilen animasyon tekniklerini kullanarak kendi filmlerini oluşturmalarına olanak tanıyan ve elliden fazla filmine erişim sağlayan "McLaren's Workshop" adlı bir iTunes uygulaması yayınlaması da günümüze etkilerini gösteren en önemli örneklerden biri olarak söylenebilir. Bu araştırma ile canlandırma sinemasına farklı bir bakış açısı ve yenilik katan Norman McLaren ve canlandırma sinemasına karşı yaklaşımı irdelenecektir. Bu yaklaşımla Norman McLaren sinemasının, canlandırma sineması ile ilişkisinde yeni bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Keywords

Abstract

It can be said that the only thing that brings animation to life is imagination. Practices that emerge using imagination are embodied by animation. In the words of Norman McLaren, one of the pioneers in the history of animation, animation is not the art of moving lines, but the art of the movement of lines. In this context, animation can be defined as the art of hiding the visible between each frame. McLaren, one of the most important references of Canadian cinema and an experimental animation artist, brought a new breath to the animation cinema by creating a stereographic depth synthesis with the moving image he applied on the two-dimensional film frame. Known for his propaganda films as well as experimental animations, McLaren has been observed to highlight his most important aspect, his creativity, by considering the synchronization between sound and image from an aesthetic point of view and applying it to his works. As a matter of fact, art and design productions benefit from different analysis and production techniques from the past to the present as a means of communication and interaction. The discovery of each preferred and emerging technique in production has a parallel momentum with the creative practices of the artist or designer who carries out the production. McLaren is known for his experiments with image and sound, as he developed a series of groundbreaking techniques for combining and synchronizing animation with music. At this point, it can be observed that Norman McLaren has carried the animated cinema to a different dimension with all the practices and original imagination he used in his works, and its effects continue today. The release of an iTunes application called "McLaren's Workshop", which allows them to create their own movies using the animation techniques used by McLaren and provides access to more than fifty movies, can be cited as one of the most important examples showing its effects today. With this research, Norman McLaren, who adds a different perspective and innovation to animation, and his approach to animation will be examined. With this approach, it is aimed to give a new perspective on the relationship between Norman McLaren cinema and animation cinema.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics