YALNIZLIK METAFORUNUN EDVARD MUNCH ESERLERİNDE MELANKOLİ DUYGUSU İLE İLİŞKİSEL ÇÖZÜMLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2024-11
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-01 22:00:51.0
Language : Türkçe
Konu : Güzel Sanatlar Eğitimi
Number of pages: 45-62
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Edvard Munch’un eserlerinde bir metafor olarak yalnızlığın ve melankoli duygusunun incelenmesi ve ilişkisel  çözümlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılacak olup, tarama yöntemiyle oluşturulan bu araştırmada ilgili konudaki mevcut kaynaklara ulaşılması planlanmaktadır. 19. yüzyıl Avrupa resim sanatının önemli sanatçılarından biri olan Munch’un kişisel yaşamına, kişisel yaşamında yaşadığı ve yaşamının ileriki dönemleri için üzerinde etki bırakan önemli olaylara ve sanat yaşamına etkileri incelenmektedir. Bu incelemelerde metafor kavramı, melankoli ve yalnızlık duyguları ile değerlendirilerek, araştırma Munch’un yalnızlık ve melankoli temalı eserleri ile sınırlandırılmaktadır. Yalnızlık ve melankoli duyguları eserlerinin içeriğinde özellikle insan ilişkilerine yer veren Munch’un, erken yaşta sevdiklerini kaybetmesi, yaşamının ilerleyen dönemlerinde sağlığını ve sanat yaşamını etkilemiştir. Bu etkilenmeler paralelinde sanatçı, eserlerinde bireyi ve insana ait duyguları kendi yaşamından da yola çıkarak yansıtabilmek amacıyla kadın ve erkek figürleri kullanmıştır. Sanatçı aynı zamanda kadın ve erkek figürlerinde yalnızlığı ve melankoliyi yüz ve beden ifadeleri ile yansıtmıştır. Çalışmada konu kapsamında ele alınan eserlerde ortak özellik olarak koyu renk ve sert çizgisel fırça hareketlerini metaforik anlatımlı eserlerinde yer verdiği görülmektedir. Sanatçının metafor olarak yalnızlık ve melankoli duygusunun yer aldığı eserlerinde genel olarak güçlü renkleri, belirgin çizgileri ve sembolik unsurları kullandığı görülmüştür. Bu unsurlar, Munch’un duygusal ifadesini güçlendirmiş ve sanatsal yönünün derinliğini artırmasını sağlamıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine and associtional analyze the loneliness and feeling of melancholy as a metaphor in Edvard Munch's works. Qualitative research method will be used in the study, it is planned to reach the existing resources on the relevant subject in this research, which is formed by scanning method. One of the important artists of 19th century European painting, Munch's personal life, the important events that he experienced in his personal life and left an impact on him for the later periods of his life and their effects on his art life are examined. In these reviews, the concept of metaphor by evaluating the feelings of melancholy and loneliness, the research is limited to Munch's works with the theme of loneliness and melancholy. Munch's, whose feelings of loneliness and melancholy especially included human relationships in the content of his works, lost his loved ones at an early age, which has influenced his health and artistic life in the later periods of his life. In parallel with these influences, the artist used male and female figures in his works in order to reflect the individual and human emotions based on his own life. The artist also reflected loneliness and melancholy in male and female figures with facial and body expressions. As a common feature of the works discussed in the scope of the study, it is seen that he includes dark color and hard linear brush movements in his metaphorical narrative works. It has been observed that the artist generally uses strong colors, distinct lines and symbolic elements in his works, which include the feeling of loneliness and melancholy as metaphors. These elements strengthened Munch's emotional expression and allowed him to increase the depth of his artistic direction.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics